מערך הכשרות

שימור או הפרטה?

סקר שנערך עבור ארגון חותם, מעלה ממצאים מדעת הקהל הדתית לאומית, באשר למערך הכשרות ואחריות הרבנות הראשית עליו.

הממצא העיקרי הוא:

43% מעדיפים להשאיר את המצב הקיים כיום ובו הרבנות הראשית היא המוסמכת היחידה להעניק תעודות כשרות לבתי עסק ומוצרי מזון. 47% נוספים, סבורים כי עדיף לשנות את המצב הקיים כך שתעודות הכשרות הללו יינתנו ע"י גופים שונים ללא הגבלה, ובלבד שיאושרו ויפוקחו ע"י הרבנות הראשית. 10% הנותרים, סבורים כך אף ללא כל אישור ופיקוח ע"י הרבנות הראשית.


לכתבה בערוץ 7

לכתבה בסרוגים


השאלה והתשובות המלאות אשר הופנו למשיבים בסקר שנערך, הוצגו כך:

לאחרונה הועלה מחדש על ידי גורמים אזרחיים שונים נושא מתן תעודות הכשרות. עיקר הדיון נסוב על מערך הכשרות הממלכתית ועל האפשרויות השונות של דרך הפעלתו. בין היתר עומדת על הפרק בקשה מבג"ץ לדון בעניין זה.

מהו לדעתך המודל הרצוי בתחום זה?

  • השארת המצב הקיים שבו הרבנות הראשית היא המוסמכת להעניק תעודת כשרות למפעלים, לבתי עסק ולמוצרי המזון
  • שינוי המצב הקיים כך שתעודות הכשרות יינתנו למוצרי מזון ובתי עסק על ידי גופים שונים ללא הגבלה, ובלבד שיאושרו ויפוקחו על ידי הרבנות הראשית
  • שינוי המצב הקיים כך שתעודות הכשרות יינתנו למוצרי מזון ובתי עסק על ידי גופים שונים ללא הגבלה כלל


שיטה

'מכון מסקר' ערך סקר כמותי כלל-ארצי זה בקרב מדגם מייצג של המגזר הדתי לאומי. הסקר כולל שאלות סגורות, הכוללות מספר זוויות על מנת לענות על מטרות וצרכי הלקוח.

הסקר התבצע על בסיס מאגר משיבים קבוע ואיכותי הקיים במערכת של 'מכון מסקר'. מאגר זה מכיל אלפי משיבים ומשיבות מכל הארץ ומכל קצות קשת הדעות והגוונים במגזר הדתי לאומי.

המדגם המייצג מכיל 400 איש ואישה מגיל 16 ומעלה שנבחרו מתוך קבוצה של 1250 משיבים לסקר, מהם 27% בעלי השקפה ציונית דתית תורנית, 35% בעלי השקפה ציונית דתית קלאסית, 23% בעלי השקפה ציונית דתית ליברלית ו- 15% דתיים שאינם עונים על ההגדרות הקודמות.

ההשקפה המוגדרת אינה עפ"י ההגדרה העצמית של המשיב אלא עפ"י סיווג מיוחד שפותח במכון מסקר, המאפיין כל משיב עפ"י תשובות לשאלות רבות עליהן השיב במספר רב של סוגיות(דת ומדינה, חברה, פוליטיקה, תרבות, חינוך ועוד).

כל אחת מהקבוצות המאופיינות הנ"ל, מתחלקת לשני זרמים הגובלים בהשקפה המקבילה להם, והם מכילים מנעד רחב של רמות הקפדה שונות בהלכה ובשמירת תורה ומצוות מחד, ומאידך הגדרות אישיות-עצמאיות שונות בתחום חינוך, תרבות ועוד, להן ניתן משקל מתאים במדגם המייצג.

תחום הגילאים- 16 ומעלה, כאשר כל קבוצת גיל מיוצגת בהתאם למשקלה באוכלוסיה הדתית לאומית, כלומר עם דגש קל לגיל הצעיר יותר, ביחס לאוכלוסיה הכללית. טעות הדגימה לאומדנים השונים היא 4.5 אחוז.

גופי כשרות שונים. הרוב בעד השארת הרבנות הראשית בתמונה.
גופי כשרות שונים. הרוב בעד השארת הרבנות הראשית בתמונה.