בניית מדגם מייצג

פיתוח ייחודי של מכון מסקר מביא לידי ביטוי את הדיוק הרב בממצאים, אליו אנו מגיעים בעזרת המשיבים שלנו. בהתבסס על מחקרים, מאמרים והמלצות שונות מאנשי מקצוע ואקדמיה, בנינו בהנחיית ד"ר ליברמן את המדגם המייצג של המגזר הדתי לאומי, המכיל את כל המרכיבים החברתיים במשקלם היחסי באוכלוסייה לרבות מאפיין ההשקפה הדתית הרלוונטי למגזר הדתי.

עוד על המדגם המייצג קראו כאן.