מכון סקרים לדתיים?

יש דבר כזה...

כן כן, מכון סקרים המתמחה במגזר הדתי או מתמחה בדתיים, זה נדרש כמעט כמו - מכון סקרים ישראלי על מנת לבצע סקר מדויק בישראל. או אם נהיה יותר מדויקים, כדאי שהסוקר יבין מקרוב את סוג האוכלוסייה אותה הוא סוקר.

וכאן בוודאי תהיה הסכמה: סקר במגזר החרדי חייב להיות מלווה באיש מקצוע המכיר את המגזר החרדי על בוריו, או לפחות ביצע מחקר מקדים מקצועי עליו. הגיוני?

אם כך, מדוע סוקרים כלליים עורכים סקרים במגזר הדתי לאומי, בלי היכרות עמוקה עם מגזר זה? איך ייתכן שסוקר שאינו חי את השפה הפנימית, את ההווי, את הדיאלוג והשסעים הפנימיים, את כלי התקשורת המגזריים ועוד, איך ייתכן שהוא יבצע סקרים במגזר הזה בזמן שהוא חי מחוצה לו?

יש לכך 3 סיבות עיקריות:

  • העסק עובד, והציבור לא מבין- על ההקדמה הזו למעלה, לא כל אחד חשב, ומי שפונה למכון סקרים בעל שם ארצי, לא שואל את השאלות הקשות הללו, מבחינתו אלו אנשי מקצוע, אז מדוע שמשהו ישתנה?!
  • אי הבנת המגזר- רבים סבורים כי המגזר הדתי לאומי כלל אינו מגזר מאופיין עם צרכים ייחודיים ועם שונות מכלל האוכלוסייה. חוסר ההבנה הזו, היא כנראה שורש הבעיה, ומי שלא מבחין בשוני הפנימי ובד בבד בדומה ובזהה, אינו מודע לעובדות בסיסיות.
  • הבנת המגזר בדמיון- כאן כבר הגענו לשקר עצמי המופעל לעתים במודע ולעתים שלא במודע. הכוונה לסוקר, שכבר מבין שיש כאן מורכבות מסוימת שעליו להכיר, אך הוא בטוח ומלא בעצמו שהוא מכיר את המורכבות וגם מטפל בה כראוי במחקר. זו בדיחה. סוקר שאינו חי את המגזר 24\7, אינו מבינו כראוי, אינו מכיר דקויות, לא מעודכן מספיק בפוליטיקה פנימית ונקודתית, מסיק מסקנות מוטעות, מקובע בחשיבתו, וכל זאת קל וחומר לסוקר שאינו חי אף לא לרגע בתוך המגזר אלא רק כצופה מן הצד.

ובכן, המעוניין בסקר מדויק, כזה המתחשב בכל ההיבטים הרלוונטיים למגזר הדתי לאומי, ללא המקובעות המחשבתית, הסטראוטיפים, וכד', וכזה היודע להבדיל בין שני דתיים שלכאורה זהים, אך במציאות שונים בתכלית, יהיה חייב לדבר עם איש מקצוע מתוך המגזר, ולא מכון סקרים חיצוני לציבור הנבדק, בעל שם ככל שיהיה.

סקרים הנערכים בקרב דתיים, חייבים להיות מדויקים עוד יותר מהרגיל, וזאת בגלל המורכבות הרבה!