כמה דתיים יש בירושלים?

חלוקת ירושלים! למגזרים כמובן.


אז כמה דתיים וכמה חרדים יש בירושלים?

ומה היחס מול חילונים ומסורתיים?

עפ"י נתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מתקבלים הנתונים הבאים:

בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים, 33% מגדירים עצמם כחרדים, 20% כדתיים, 12% כמסורתיים-דתיים, 15% כמסורתיים לא דתיים, ו-20% כחילוניים או לא דתיים.


הנה התרשים:

ניתן לראות כי הגוש הדתי-חרדי (53%), גדול יותר ממחצית האוכלוסייה היהודית בעיר. 


הנתונים משנת 2009 מציגים עלייה משמעותית בהיקף האוכלוסייה של החרדים בירושלים:

הנתונים מסוף 2009, בחלוקה עפ"י מידת דתיות מתפלגים כך:

28% הגדירו עצמם כחרדים, 18% כדתיים, 12% כמסורתיים דתיים, 20% כמסורתיים לא דתיים, ו-22% כחילונים או לא דתיים.

כלומר 46% דתיים וחרדים בסוף 2009, לעומת 53% בסוף 2016.


ואיך זה יגדל?

הנה הנתונים של כמות תלמידי בתי הספר היסודיים, בחלוקה עפ"י סוג פיקוח של אותו מוסד חינוכי:

בשנת הלימודים תשע"ו, למדו בבתי הספר היסודיים בירושלים 75,244 תלמידים, מהם כ- 49 אלף בפיקוח החרדי, כ-13.5 אלף בפיקוח הממלכתי דתי, וכ- 12.5 אלף בפיקוח הממלכתי.

כלומר, אם נסכם את התפלגות התלמידים ביסודי, עפ"י סוג פיקוח בירושלים, מתקבל הגרף הבא:

65% מהתלמידים בבתי הספר היסודיים בירושלים, שייכים לפיקוח החרדי, כ-18% לממלכתי דתי, וכ- 17% לפיקוח הממלכתי.


חרדים בירושלים. 33% מהאוכלוסייה היהודית בעיר.
חרדים בירושלים. 33% מהאוכלוסייה היהודית בעיר.