סקרי דעת קהל

גוונים רבים, זהויות מורכבות, אזורים עם תרבויות שונות. האוכלוסייה בישראל.
גוונים רבים, זהויות מורכבות, אזורים עם תרבויות שונות. האוכלוסייה בישראל.
המגזר הדתי לאומי מגוון ובנוי מזרמים פנימיים שונים
המגזר הדתי לאומי מגוון ובנוי מזרמים פנימיים שונים
אוכלוסייה מגוונת ומורכבת. המגזרים בישראל אינם מאופיינים בהומוגניות ואינם סגורים כבעבר.
אוכלוסייה מגוונת ומורכבת. המגזרים בישראל אינם מאופיינים בהומוגניות ואינם סגורים כבעבר.
התחשבות בכלל גווני האוכלוסייה, היא תנאי בסיסי עבור דיוק בסקר דעת קהל. סוגי דתיים שונים.
התחשבות בכלל גווני האוכלוסייה, היא תנאי בסיסי עבור דיוק בסקר דעת קהל. סוגי דתיים שונים.

סקרים כמותיים מדויקים


סקרי דעת קהל אמינים מתבססים על מאגר משיבים מגוון ורחב המכיל את כל פרטי האוכלוסייה הקיימים בכמות גדולה- למשל: מבוגרים וצעירים, גברים מול נשים, תושבי הערים הגדולות במרכז ובפריפריה לעומת תושבי היישובים והקיבוצים בכל הארץ, ועוד. מכון סקרים שאינו מחזיק מגוון גדול של משיבים המייצגים נאמנה את הציבור, אינו יכול לבצע סקרים אמינים בשטח.

התמונה מתחדדת כאשר נדרש סקר אמין במגזר הדתי או החרדי, בו גם במאפיינים הבסיסיים הקיימים בכל החברה- יש שוני וגם במאפיינים מתקדמים כמו השקפה דתית, השתייכות לזרם וכו'- מאפיין מיוחד שמחייב הכרה ושליטה בו.


דוגמאות למאפיינים בסיסיים מהותיים במגזר הדתי

איזורי מגורים של דתיים

המגזר הדתי אינו מרוכז ביישובים וערים המכילים רק דתיים, אלא אוכלוסייה מגוונת. בנוסף, אין כמעט מקום בארץ בו לא מתגוררת אוכלוסייה דתית כלשהי, לה בוודאי יש אפיון מיוחד מהשאר. לכן יש הכרח לייצג במאגר המשיבים את הדתיים השונים מכל חלקי הארץ ובדגש על כל צורות היישוב- עיר גדולה במרכז, עיר גדולה בצפון/דרום, יישוב מרוחק, קיבוץ דתי, יישובי יהודה ושומרון ועוד.

גילאים

במגזר הדתי בכלל, ישנה מגמת ילודה מוגברת מהאוכלוסייה הכללית, העומדת לרוב על ממוצע של 4 ילדים לאישה הדתית (לעומת פחות מ-3 בקרב חילונים), כאשר נתון זה משתנה בין הזרמים השונים בתוך המגזר הדתי. עובדה זו משפיעה על היחס של כמות הצעירים הנדרשים למאגר המשיבים, כאשר ישנו משקל גדול יותר של צעירים דתיים במדגם המייצג של המגזר הדתי.

מאפיין מתקדם:

השקפה

כמו המגזר החרדי, גם המגזר הדתי לאומי, הקרוי לפעמים "הכיפות הסרוגות", "הסרוגים", "הציונות הדתית" וכו', בנוי מכמה זרמים והשקפות שונות, הנבדלות לעתים באופן משמעותי בדעותיהן בנושאים שונים. דתיים ודתיות מהשקפות שונות, לעתים נראים ונשמעים למגזר הכללי זהות לחלוטין, אך ישנם נושאים שהם חלוקים עליהם מיסודם. אזורי המגורים של ההשקפות השונות מורכבים, ואינם חד משמעיים, אף כי ישנם אזורים מובהקים של זרם כזה או אחר במגזר הדתי לאומי. ישנם נתונים נוספים בהם הזרמים שונים זה מזה- בד"כ מספר ילדים במשפחה, סוג מוסדות החינוך, אזורי מגורים מסוימים, מצב כלכלי, עמדה פוליטית,דתית, חברתית ועוד.


נתונים אלה ועוד, אינם רק עניין של איסוף מאומץ של כל המשיבים המגוונים, אלא גם של נוסחה למדגם מייצג של כל זרם, וסיווגם באופן מקצועי. הרבה פעמים, אינה דומה הגדרה עצמית של משיב להתנהגותו בפועל. מה גם שכיצד נדע מהו משקלו של כל זרם פנימי במגזר הדתי לאומי?!

לכן במכון מסקר, לאחר איסוף אינטנסיבי של דתיים ודתיות מכל הארץ ומכל הגוונים והגילאים, פיתחנו נוסחה מיוחדת המסווגת את המשיבים והמשיבות לתתי זרמים באופן מקצועי, ואת המדגם המייצג המורכב על בסיס מחקרים אקדמיים בתחום, מתוך הכרה אישית של המגזר הדתי מתוכו, ולא כמחקר חיצוני.

אמינות ודיוק של דעת הקהל הדתי המגוון מכל חלקי הארץ, זוהי ההתמחות של מכון מסקר.