סקרי דעת קהל

גוונים רבים, זהויות מורכבות, אזורים עם תרבויות שונות. האוכלוסייה בישראל.
גוונים רבים, זהויות מורכבות, אזורים עם תרבויות שונות. האוכלוסייה בישראל.
אוכלוסייה מגוונת ומורכבת. המגזרים בישראל אינם מאופיינים בהומוגניות ואינם סגורים כבעבר.
אוכלוסייה מגוונת ומורכבת. המגזרים בישראל אינם מאופיינים בהומוגניות ואינם סגורים כבעבר.
התחשבות בכלל גווני האוכלוסייה, היא תנאי בסיסי עבור דיוק בסקר דעת קהל. סוגי דתיים שונים.
התחשבות בכלל גווני האוכלוסייה, היא תנאי בסיסי עבור דיוק בסקר דעת קהל. סוגי דתיים שונים.

מה חושבים באמת על המטרות שלי?


סקרי דעת קהל אמינים מתבססים על מאגר משיבים מגוון ורחב המכיל את כל פרטי האוכלוסייה הקיימים בכמות גדולה- למשל: מבוגרים וצעירים, גברים מול נשים, תושבי הערים הגדולות במרכז ובפריפריה לעומת תושבי היישובים והקיבוצים בכל הארץ, ועוד. מכון סקרים שאינו מחזיק מגוון גדול של משיבים המייצגים נאמנה את הציבור, אינו יכול לבצע סקרים אמינים בשטח.
חישבו רגע על האוכלוסייה המגוונת כל כך במדינת ישראל, על כל מגזריה, ואזוריה. איך ניתן להסתמך על מדגם מייצג של 500 איש, שייצגו גם את כל הגברים והנשים, גם את כל טווחי הגיל מהצעירים ביותר ועד המבוגרים, גם את כל המגזרים- מהחילוני ועד החרדי, גם את תושבי הערים וגם את תושבי היישובים הקטנים, גם את היהודים וגם את הערבים, נשמע לא הגיוני נכון?
אבל זה מדעי.
אם הייצוג נכון לכל שכבה ותת-מגזר באוכלוסייה, אין כמעט כל הבדל בין 500 איש ל-10,000 איש במדגם. כך זה עובד, וכך זה נבדק. סמכו על אלפי מחקרים שקדמו לקביעה הזו, ועליהם מתבססים כל מליוני הסקרים בעולם!

מורכבות כל כך גדולה באוכלוסייה, מחייב הרכבת מדגם מייצג מדוקדק כדי להגיע לממצאים אמינים. כל סקר דעת קהל חייב להתחשב בשוני הרב הקיים באוכלוסייה שלנו.

התמונה מתחדדת כאשר נדרש סקר אמין במגזר הדתי או החרדי, בו גם במאפיינים הבסיסיים הקיימים בכל החברה- יש שוני, אבל מצטרפים אליהם גם משתנים נוספים כמו השקפה דתית, השתייכות לזרם ספציפי בתוך אותו מגזר, עיר ספציפית בה הוא נמצא וכו'. אלו מאפיינים מיוחדים המחייבים הכרה ושליטה בהם בבואנו לערוך סקר במגזר ייחודי.

תמונות: shutterstock