קטגוריה: כללי

הנתונים המלאים

לראשונה במגזר הדתי לאומי: סקר מקיף ומקצועי אודות אושיות הפייסבוק האהודות ביותר במגזר הדתי לאומי.

רוצים להשתתף בסקרים הייחודיים שלנו ולהשפיע (ויש גם הגרלות)?

מלאו את הסקר הבא בן כ-4 דקות והיכנסו למאגר המשיבים האיכותי שלנו.

היכנסו לסקר כאן

הנתונים הם עפ"י מדגם מייצג של המגזר, אשר הורכב במקצועיות ובמאמץ רב הן בשטח והן במחקר. 

להרחבה על כך קראו עוד אודות השיטה.

בשלב ראשון נשאלה שאלת סינון לגבי החזקת חשבון פייסבוק פעיל.
אלו אשר ציינו כי אין ברשותם חשבון פייסבוק פעיל, נשאלו לסיבות מדוע אינם מחזיקים חשבון כזה (תשובות בקרוב).
שאר המשיבים נדרשו לדירוג אושיות הפייסבוק:
לשם מדידה אפקטיבית של האהדה לאושיות פייסבוק שונות,
נחלק הסקר לשלושה תחומי כתיבה מרכזיים,
למרות האפשרות לחלק אותם למספר גדול יותר:
  1. אקטואליה פוליטיקה
  2. הומור
  3. קטגורייה כללית.
בכל תחום נאספו כ-40 דמויות בולטות האהודות על המגזר הדתי לאומי בפייסבוק והם הוצגו למשיבים הרבים בסדר אקראי לכל משיב. כל אחד נדרש לסמן עד 7 אושיות פייסבוק, הטובות ביותר מבחינתו באותו התחום (לכל הפחות 3).
הדגש בסקר זה הוא שהאושיות השונות מגיעות מכל המגוון הקיים בפייסבוק ולא רק מתוך המגזר הדתי.
לאחר עיבוד הנתונים וחיתוך המדגם המייצג של המגזר הדתי לאומי בישראל (בהתחשב במאפייני הגיל, המין, ההשקפה ואיזור המגורים), הוצג הדירוג הסופי של 20 המובילים בכל תחום, כלומר 20 אושיות הפייסבוק שקיבלו את מירב אזכורי שמם כחלק משבעת המועדפים על כל משיב.

הנתונים המלאים,
דירוג סופי עפ"י מדגם מייצג, תחום כללי:

דירוג בפילוח עפ"י מין, תחום כללי:

ממצא לדוגמא:

21% מהנשים במגזר הדתי לאומי, בחרו בקובי אריאלי כאחת מ-7 אושיות הפייסבוק המועדפות עליהן ביותר בתחום הכללי, זאת לעומת 28% בקרב הגברים.


דירוג עפ"י פילוח להשקפה, תחום כללי:

ממצאים עיקריים:

סיון רהב מאיר נבחרה ע"י 63% מהמגזר, כאחת מ-7 אושיות הפייסבוק המועדפות ביותר בקטגורייה הכללית, זאת עפ"י המדגם המייצג. בכך הגיעה רהב-מאיר למקום הראשון בקרב כל האוכלוסיות, פרט להשקפת הדתיים הנוספים (שלא מהציונות הדתית) שם הגיעה למקום הרביעי ואת הבכורה לקח הבדרן קובי אריאלי.

בעלה של סיוון, ידידיה מאיר, נשאר צמוד אליה כמעט לאורך כל המדד, כאשר עפ"י המדגם המייצג הוא הגיע למקום השני עם 39%, בהפרש ניכר מאשתו. פרט לאותה קבוצת 'דתיים נוספים' ולאוכלוסיית הציונות הדתית הליברלית, בכל האוכלוסיות הגיע למקום השני, מיד אחרי אשתו.

שתי דמויות בולטות שלא באות מתוך המגזר הדתי ומגיעות למקום השלישי והרביעי הם אברי גלעד ועירית לינור, שניהם עם 34% בחירה עפ"י המדגם המייצג. אושיות אלו שומרות על מקומן גם בקרב כל האוכלוסיות עם שינויים קלים. לינור אף מגיעה למקום השני בקרב הציו"ד הליברלית, וגלעד למקום זה בקרב 'דתיים הנוספים', בהפרש ניכר מהשאר.

 

מקומם של "רבני הפייסבוק" בולט בעשירייה הראשונה עפ"י המדגם המייצג- לעשירייה המועדפת הגיעו ארבעה רבנים- הרב סתיו, הרב בני לאו, הרב שרלו והרב חיים נבון. כך גם בפילוח לאוכלוסיות, לרוב, ישנם ארבעה רבנים בעשירייה.

 


התשיעייה הראשונה:

עורך הסקר

הסקר בוצע ונערך ע"י מכון מסקר- מכון הסקרים במגזר הדתי לאומי, בהנחייתו המקצועית והמדעית של ד"ר עדו ליברמן.

שיטה

"מכון מסקר" ביצע סקר כלל-ארצי זה בקרב מדגם מייצג של המגזר הדתי לאומי. הסקר כולל שאלות סגורות הכוללות שלוש קטגוריות כתיבה מרכזיות ברשת הפייסבוק: אקטואליה-פוליטיקה, הומור וקטגוריה כללית.

הסקר התבצע על בסיס מאגר משיבים קבוע ואיכותי הקיים במערכת של מכון הסקרים מסקר. מאגר זה מכיל אלפי משיבים ומשיבות מכל הארץ ומכל קצות קשת הדעות והגוונים במגזר הדתי לאומי. פרטיהם והגדרותיהם של המשיבים קיימים במערכת, לצד נתונים רבים שנאספו בשיטתיות מסקרים קודמים ואשר תורמים לניתוחו של כל אחד מהם. מהמאגר נגזר המדגם המייצג של האוכלוסיה הדתית לאומית, ייצוג המבוסס על שלל מאפיינים ייחודיים ומהותיים בתוך המגזר פנימה, אשר הורכב במקצועיות ודקדוק רב ע"י מומחים בתחום ועל בסיס מחקרים עדכניים.

המדגם מכיל 500 איש ואישה מגיל 16 ומעלה שנבחרו מתוך קבוצה של 2150 משיבים לסקר, מהם אחוזים בעלי משקל שונה לכל השקפה וזרם פנימי במגזר הדתי לאומי הכוללים את הציונות הדתית התורנית, הקלאסית, הליברלית ודתיים נוספים שאינם משתייכים להגדרות אלו.

כל אחת מהקבוצות המאופיינות הנ"ל, מתחלקת לשני זרמים הגובלים בהשקפה המקבילה להם, והם מכילים מנעד רחב של רמות הקפדה שונות בהלכה ובשמירת תורה ומצוות מחד, ומאידך הגדרות אישיות-עצמאיות שונות, להן ניתן משקל מתאים במדגם המייצג. טעות הדגימה לאומדנים השונים היא 4.5 אחוז.

מאגר המשיבים מפולח לפי פרמטרים שונים: תפיסה דתית בתוך הציונות הדתית, גיל, מגדר, מקום מגורים ועוד, כך שניתן לקבל את התשובות בהתאם לפילוחים הרצויים.

תחום הגילאים- 16 ומעלה, כאשר כל קבוצת גיל מיוצגת בהתאם למשקלה באוכלוסיה הדתית לאומית, כלומר עם דגש קל לגיל הצעיר יותר, ביחס לאוכלוסיה הכללית.

הסקר נערך בקרב המשיבים אשר מחזיקים חשבון פייסבוק פעיל בלבד.