דירוג התיכונים הדתיים

בעמוד זה יתפרסם בקרוב דירוג המוסדות התיכוניים בחינוך הדתי, הן לבנים והן לבנות, מכלל רשתות החינוך, כולל מוסדות פרטיים.

מדד התיכונים הדתיים בודק באופן מקיף ומקצועי את דעתם של התלמידים עצמם על המוסדות התיכונים בהם הם לומדים, מבחינת איכות המוסד, איכות צוות ההוראה וההנהלה, ומבחינת איכות חברתית.

מדד זה נערך ומתעדכן ביוזמת מכון מסקר בלבד!

אנו תקווה כי המידע להלן ישמש את התלמידים, ההורים ואף המורים וההנהלה, לכל צרכיהם ובמיוחד לשיפור ומיטוב המוסדות התיכוניים בחינוך הדתי.

שלב איסוף הנתונים בקרב התלמידים מתבצע בשבועות האחרונים וימשיכו להיאסף ממספר רב ככל האפשר של תלמידי החמ"ד.


הרחבה על השיטה תינתן רק בשלב סיום איסוף הנתונים, מסיבות שונות.