הבית היהודי וענף תודעה יהודית

פורסם בה' בשבט, 15.1.16

נתונים נוספים מהסקר אודות הוצאת ענף תודעה יהודית מידי הרבנות הצבאית, התפרסמו באתר סרוגים. הממצאים נוגעים במידת האחריות של חברי הבית היהודי למהלך עפ"י דעת הציבור הדתי. 

לקריאת הכתבה באתר סרוגים

מתוך אתר סרוגים
מתוך אתר סרוגים