סקר עמדות כלפי המגזר הערבי

ז' חשוון, 20.10.15

סקר שנערך עקב החרפת המצב הביטחוני בכל הארץ ופיגועים רבים אשר בוצעו ע"י ערבים ישראליים, מראה עמדות חריפות מאוד של המגזר הדתי לאומי כלפי המגזר הערבי המוסלמי. טרנספר, החרמת מוצרים ושירות, הצהרת נאמנות, עוינות המגזר ועוד נתונים רבים בכתבה שהתפרסמה בווינט.

לכתבה המלאה בווינט

לכתבה המלאה באתר סרוגים

(תמונה: dreamstime)

ראיון ד"ר ליברמן בגלי צה"ל אודות הסקר (דקה 22:30) בתוכניתה של יעל דן

ניתוח הממצאים ע"י ד"ר עדו ליברמן (עורך הסקר והמנחה המקצועי של מכון מסקר):

שאלות 1 - 2:

מבחינת הגדרת זהות עצמית, הנטייה של הציונות הדתית היא להעריך כי באופן חד משמעי הזהות הערבית-פלשתינית הינה הזהות הדומיננטית, ואילו ייחוס הזהות הישראלית לציבור הערבי ישראלי הינה נמוכה מאוד. עניין ייחוס זהות הוא חשוב משתי בחינות בו זמנית.

ראשית, הוא מצביע כמעין שאלת השלכה על התפישה העצמית של הציבור הדתי לאומי את הציבור הערבי.

שנית, הוא מצביע על תחושה של "מראה" על האפקט של ההתנהגות והתפיסות הפופולריות והמתוקשרות של הציבור הערבי – ישראלי ומייצגיו בתקשורת כפי שקולט אותם "הרחוב" הציוני דתי. מכאן ניתן לראות בבירור כי התפישה הינה חד ממדית של האזרח הערבי ישראלי כבעל זהות ערבית פלסטינית ללא קורטוב של ישראליות. מכאן סביר להניח, נגזרות משמעויות של מגוון תפישות פרקטיות הקשורות ביחס המדינה אל ציבור זה.

שאלה 3:

העמדות המובעות בסקר זה מחלקות למעשה בין שני רבדים – הרובד העקרוני והרובד של חיי היום יום. באופן כללי נראה מהממצאים כי הציבור הדתי לאומי מביע עמדות קיצוניות למדי וחד משמעויות בהקשר של נאמנות ערביי ישראל למדינה, היותם סכנה ביטחונית מיידית ורחוקות טווח, והצורך הנגזר מכך של הצהרת אמונים והכנת תוכניות לביצוע טרנספר. אך בד בבד הציבור מביע עמדות מתונות בהרבה באשר לצורך של המדינה לתמוך באוכלוסיה זו ולשלבם בחברה גם אם הדבר כרוך בהשקעת משאבים.

נראה כי הציבור הציוני דתי חושב ברמה העקרונית כי אוכלוסיה זו הינה אוכלוסיה מסוכנת והיה רוצה למנוע את אזרחותם במדינה על כל הנובע מכך, אך ברמה הפרקטית מבין כי החשיבה העקרונית אינה ברמת מימוש בשל התרבות הדמוקרטית-ליברלית השלטת במדינה ועל כן הולך לכיוון של שילוב בחיי היום יום.

 

 

ערבי על רקע דגל אש
ערבי על רקע דגל אש"ף (dreamstime)
שאלה 3: היגדים בנושא המגזר הערבי
שאלה 3: היגדים בנושא המגזר הערבי