אומן? לא בציונות הדתית

הציונות הדתית רואה את הנסיעה לאומן באור שלילי

הסקר אשר נערך בקרב הציונות הדתית בלבד על גווניה, ממחיש באופן חד משמעי את דעתה: נסיעה לאומן, ובמיוחד בראש השנה, נראה באור שלילי בקרב רוב הציונות הדתית, בעוד שרק מיעוט רואה זאת באור חיובי או חיובי מאוד.

אלו השאלות אשר הוצגו בפני המשיבים:

1. כיצד נתפשת אצלך הנסיעה לקברו של ר' נחמן באומן בראש השנה?

ל- ציונות דתית ליברלית, ק- ציו"ד קלאסית, ת- ציו"ד תורנית צ-צעירים 16 – 30, ב- בוגרים 31 – 50, מ- מבוגרים 51+


כל התשובות באחוזים.

ביאור הממצאים לדוגמא:


עפ"י המדגם המייצג של הציונות הדתית (להבדיל מכלל המגזר הדתי), 4% בלבד רואה את הנסיעה לקברו של רבי נחמן מברסלב באומן, באור חיובי מאוד. 10% נוספים באור חיובי, ו-32% מהציו"ד רואים את השהות שם בראש השנה בניטרליות (לא חיובי ולא שלילי).

34% רואים את הטיסה לאומן באור שלילי, ו- 20% נוספים באור שלילי מאוד!


באופן כללי, אין הבדלים משמעותיים בפילוח עפ"י השקפה, גיל ומין.

2. האם לדעתך תהיה מעוניין אי פעם לטוס לקברו באומן, ולשהות שם בראש השנה?

עפ"י המדגם המייצג, ניתן לראות בטבלה זו, כי רק 15% מהציו"ד רואים עניין בנסיעה לאומן בראש השנה, ואולי מתכוונים לעשות זאת בעתיד. 30% ציינו כי הם לא מעוניינים בכך, ו- 53% נוספים, ציינו כי הם לא מעוניינים כלל!