סקר: כמה תורה אנו לומדים?

סקר עלון 'עולם קטן' מתאריך ד' סיוון, 22.5.15

הרגלי קביעת העתים ללימוד תורה בציבור הדתי, על גווניו השונים. סוג לימוד, זמן מוקדש לכך וההבדלים בין הגוונים והמינים.