אלימות, פשיעה ושיטור בחברה

השוואת החברה הערבית ליהודית


דו"ח עמותת "יוזמות אברהם" היוצא זה השנה השלישית, משווה ממצאים מסקר הנערך בקרב יהודים ובקרב ערבים, בנושאי ביטחון חיים, פשיעה, אלימות בחברה, שיטור ועמדות נוספות. 

חלקו של הסקר, המופנה לאוכלוסייה היהודית, נערך באמצעות מכון מסקר, והוא מכיל מדגם מייצג של האוכלוסייה, בהתחשבות במגוון המאפיינים הדמוגרפיים, בדגש על אזורי מגורים וסוג מגורים. 

המממצאים מדגישים את ההבדלים הרבים הקיימים בין שתי האוכלוסיות השונות, ומוגשים כחומר למחשבה בנושא הטיפול בפשיעה הנרחבת במגזר הערבי, ובמספר הגדול של הנרצחים כל שנה, במגוון עבירות אלימות קשות. 

האלימות במגזר הערבי שוברת שיאים, ומחמירה משנה לשנה.


אחד הנתונים הבולטים ביותר הוא תחושת הביטחון האישי ביישובי המגורים. 13% בלבד בקרב היהודים העידו שהם מרגישים היעדר ביטחון אישי בגלל האלימות ביישוב מגוריהם, במידה רבה או רבה מאוד. זאת לעומת, 60% בקרב החברה הערבית (לעומת "רק" 36% ב-2018).

ממצאים נוספים פורסמו באתר וואלה,

 וניתן לקרוא עוד כאן