מדד עלוני השבת

מידת החשיפה והעיון לעלוני השבת במגזר הדתי לאומי


ראשית,

חשוב לציין:

המדד נערך ע"י מכון מסקר, בעקבות דרישת הצרכנים של המדיה הנפוצה במגזר הדתי. עלוני השבת מהווים מרכיב מרכזי בתקשורת הפנים-מגזרית, והם עולים בחשיפה שלהם אפילו על עיתוני סוף השבוע. זאת בזכות הפורמט המוצלח בבתי הכנסת, המגיע בקלות כמעט לכל בית במגזר הדתי. 

מדד זה יצא לפני כשלוש שנים, וכעת מתחדש לאחר עדכונים רבים שהיו בתחום. 


חשוב לציין-

הדגשנו בפני מאגר המשיבים שלנו עניין חשוב מאוד:


זכור:

  • מעיין בעלון = מדפדף/קורא באחד מחלקיו של העלון.
  • לפעמים מצליחים לתפוס עלון, ולפעמים לא.
  • לפעמים לוקחים את כל העלונים הביתה ולא פותחים אותם בכלל.
  • קורה שהעלונים כלל אינם נמצאים/מגיעים.

התחשב במצב השגרתי הזה, ולא במצב בו היית רוצה לראות את כולם. 


לכן, הממצאים בעצם בודקים עניין חושב יותר מחשיפה סתמית. הם מדגישים את מידת העיון בעלונים ולא רק החשיפה או הידיעה אודותם.

נתחיל מהסוף:

ובמבט נוסף, אם מחלקים את הקוראים ל'אדוקים' (קוראים כל שבת או לכל הפחות פעמיים-שלוש בחודש) ולאלו שפחות (פעם בחודש ומטה או כלל לא), זוהי התמונה:


בצירוף הנתון של קריאה מדי שבוע וקריאה של פעמיים-שלוש בחודש, העלונים שרוב צעירי הציונות הדתית (עד גיל 30) קוראים הם 'עולם קטן' עם 50.5% ומיד אחריו 'שביעי' עם 42.8%. 

בגילאי הביניים (31-50) 'שביעי' מוביל עם 49% ואחריו עולם קטן עם 45.3%. 

העלונים שהקהל המבוגר (מעל גיל 50) קורא הם 'מצב הרוח' עם 57.7% ו'שביעי' מיד אחריו עם 52%.


פילוחים נוספים לפי השקפה, אזור מגורים, מין וכד', קיימים במכון מסקר. 


השיטה:

'מכון מסקר' ערך וביצע את הסקר בקרב מדגם מייצג של המגזר הדתי לאומי, אשר כלל מספר שאלות סגורות אשר בחנו את מידת העיון בעלוני השבת הנפוצים וכל עיתוני סוף השבוע.

הסקר התבצע על בסיס מאגר משיבים קבוע ואיכותי הקיים במערכת של 'מכון מסקר'. מאגר זה נאסף בעמל רב בעבודת שטח מסודרת, מחושבת ובאופן שיטתי ומתודולוגי לאורך השנים האחרונות, ומכיל אלפי משיבים ומשיבות מכל הארץ ומכל קצות קשת הדעות והגוונים במגזר הדתי לאומי. פרטיהם והגדרותיהם של המשיבים קיימים במערכת, לצד נתונים רבים שנאספו בשיטתיות מסקרים קודמים ואשר תורמים לניתוחו של כל אחד מהם.

מאגר המשיבים מפולח לפי פרמטרים שונים: תפיסה דתית בתוך הציונות הדתית, גיל, מגדר, מקום מגורים ועוד, כך שניתן לקבל את התשובות בהתאם לפילוחים הרצויים. כמו כן, ניתן לבצע ניתוחים סטטיסטיים ברמות ושיטות סטטיסטיות שונות החל מסטטיסטיקה תיאורית ועד ניתוחי הבדלים וקשרים בין משתנים.

המדגם המייצג במגזר הדתי לאומי בסקר זה מכיל 600 איש ואישה מגיל 17 ומעלה, אשר נבחרו מתוך קבוצה של כ- 1,800 משיבים מלאים לסקר. סה"כ הסקר נשלח ל- 4,000 איש, וכעבור יומיים נסגר למענה.

ההשקפה המוגדרת אינה עפ"י ההגדרה העצמית של המשיב אלא עפ"י סיווג מיוחד שפותח במכון מסקר, המאפיין כל משיב עפ"י תשובות לשאלות רבות עליהן השיב במספר רב של סוגיות (דת ומדינה, חברה, פוליטיקה, תרבות, חינוך ועוד).

כל אחת מהקבוצות המאופיינות הנ"ל, מתחלקת לשני זרמים הגובלים בהשקפה המקבילה להם, והם מכילים מנעד רחב של רמות הקפדה שונות בהלכה ובשמירת תורה ומצוות מחד, ומאידך הגדרות אישיות-עצמאיות שונות בתחום חינוך, תרבות ועוד, להן ניתן משקל מתאים במדגם המייצג.

 

תחום הגילאים- 17 ומעלה, כאשר כל קבוצת גיל מיוצגת עפ"י משקלה באוכלוסייה הדתית לאומית, כלומר עם דגש קל לגיל הצעיר, ביחס לאוכלוסיה הכללית.

טעות הדגימה לאומדנים השונים היא 4.4 אחוז.