סקר מתפקדי הליכוד

המירוץ הפנימי לקראת הבחירות פעם שלישית


ראשית, חשוב לציין, שסקר זה בקרב המתפקדים של מפלגת הליכוד, נערך ביוזמת מכון מסקר בלבד. 


הסקר נערך בקרב רשימה אקראית מכל הסניפים בארץ, ובמשקל יחסי ביניהם.

הסקר התבצע בעזרת מסרונים אשר נשלחו למאגר מעודכן של מתפקדי הליכוד. לכל משיב הייתה אפשרות להיכנס לקישור הסקר פעם אחת, ובכך למנוע כפילויות.

הסקר נשלח בשתי פעימות, כאשר הפעימה הראשונה מנתה כ-10,000 מספרי טלפון תקינים, ולאחר מכן לפעימה נוספת של כ-20,000 מספרים נוספים. כאשר נעשתה השוואה בין הממצאים לאחר הפעימה הראשונה ובין הממצאים לאחר הפעימה השנייה, נמצא כי אלו השתנו בעשיריות האחוז. 

מכאן, תוקף ומהימנות הממצאים, שכן אין הם ישתנו גם לאחר פעימות נוספות.

המאגר כולל את כל סוגי הסניפים, מכל רחבי הארץ, כולל מהמגזר הערבי ומיו"ש.

המדגם המייצג בסקר זה מכיל 1700 איש מתוך 21,000 אשר קיבלו את הסקר למכשיר הנייד (לאחר סינון כל היעדים אליהם לא הגיע הסקר).

 טעות הדגימה לאומדנים השונים היא 4.4 אחוז.


הממצאים

1. ראשית, האם אתה מרגיש שמפלגת הליכוד, היא האופציה המועדפת עליך בבחירות הבאות?


פירוט הממצאים לדוגמא

 בקרב המדגם המייצג של מתפקדי מפלגת הליכוד, 64% ציינו כי מפלגת הליכוד היא האופציה היחידה מבחינתם בבחירות הבאות ו-26.5% נוספים ציינו כי היא המועדפת עליהם. לעומתם, 7.5% ציינו כי מפלגת הליכוד היא לא המועדפת מבחינתם, ו-2% הנותרים אף ציינו כי היא האופציה האחרונה מבחינתם


2. האם אתה חושב שנדרש כעת לערוך פריימריז נוספים במפלגה? 3. נניח ולא קיים כל מצב משפטי או פוליטי מסובך, והשיגרה רגילה למדי. מיהו המועמד האידיאלי מבחינתך לעמוד בראשות הליכוד?4. במקרה בו מתמודדים הח"כים הבאים לראשות הליכוד, במי מהם תעדיף לבחור?


5. במקרה נוסף, בו מתמודדים הח"כים הבאים לראשות הליכוד, ללא התמודדותו של בנימין נתניהו, במי מהם תעדיף לבחור?


יצויין, כל בכל שאלה בה מופיעים מספר מתמודדים, סדר התשובות הופיע באקראי לכל משיב.
בנימין נתניהו
בנימין נתניהו
גדעון סער
גדעון סער
ניר ברקת
ניר ברקת