סקר מרכז רבין

בציונות הדתית מוכנים לשמוע ולהגיע

לקראת יום השנה להירצחו של יצחק רבין ז"ל, נערך סקר מיוחד הבודק את מוכנות המגזר הדתי לאומי לביקור במרכז רבין לאור המאמץ המיוחד שמובילה אותו דליה רבין, בתו של המנוח וראש המרכז. 

מניתוח תוצאות הסקר עולה כי 80% תומכים בכך שילדיהם בגיל התיכון ישתתפו בסיור לימודי במוזיאון הישראלי במרכז רבין, הכולל שיח עם הצוות החינוכי בנושא אלימות ודיאלוג בין חלקי החברה הישראלית. 

63% אף היו תומכים בכך אילו ילדיהם היו בגיל חטיבת ביניים. בפילוח המדגם עולה כי בקרב בני ה־16-20 נרשמת תמיכה של 97% ובקרב בני ה־21-30 יש תמיכה של כ־82%. 

בפילוח הנשאלים על פי השקפה עולה כי אף בקרב בעלי ההשקפה התורנית יש תמיכה של כ־63% בביקור ילדיהם בגיל התיכון במרכז רבין. בשאר ההשקפות האחוז גבוה יותר. 

עוד עולה מהמחקר כי 60% מהציבור הדתי לאומי מעוניינים או מוכנים לבקר במרכז רבין (34% מעוניינים-מעוניינים מאוד ו־26% מוכנים לבקר), ואילו רק 28% אינם מעוניינים.  

תמצית ניתוח הממצאים ע"י ד"ר עדו ליברמן: 

"בעוד שב־20 השנים הראשונות לרצח התחושה הרווחת בציונות הדתית היתה של התרחקות מכל סממן של "מורשת רבין", אשר זוהתה מיידית עם תחושת דחייה ותיוג של הציונות הדתית בכללותה כאשמה מוסרית ברצח - בשנתיים האחרונות חלה תפנית משמעותית ודי מהירה שבאה לידי ביטוי במוכנות מסוימת, לא מלאה עדיין, להיות שותפים באיחוי הקרע".

לכתבה בישראל היום

שיטה

'מכון מסקר' ערך וביצע את הסקר בקרב מדגם מייצג של המגזר הדתי לאומי. הסקר כלל מספר שאלות סגורות, על מנת לענות על מטרות וצרכי הלקוח.

הסקר התבצע על בסיס מאגר משיבים קבוע ואיכותי הקיים במערכת של 'מכון מסקר'. מאגר זה נאסף בעמל רב בעבודת שטח מסודרת, מחושבת ובאופן שיטתי ומתודולוגי, ומכיל אלפי משיבים ומשיבות מכל הארץ ומכל קצות קשת הדעות והגוונים במגזר הדתי לאומי. פרטיהם והגדרותיהם של המשיבים קיימים במערכת, לצד נתונים רבים שנאספו בשיטתיות מסקרים קודמים ואשר תורמים לניתוחו של כל אחד מהם.

מאגר המשיבים מפולח לפי פרמטרים שונים: תפיסה דתית בתוך הציונות הדתית, גיל, מגדר, מקום מגורים ועוד.

מהמאגר נגזר המדגם המייצג של האוכלוסיה הדתית לאומית, ייצוג המבוסס על שלל מאפיינים ייחודיים ומהותיים בתוך המגזר פנימה, אשר הורכב במקצועיות ודקדוק רב ע"י מומחים בתחום ועל בסיס מחקרים עדכניים. המדגם המייצג מכיל 450 איש ואישה מגיל 16 ומעלה (שנבחרו מתוך קבוצה של כ- 1000 משיבים לסקר), מהם 27% בעלי השקפה ציונית דתית תורנית, 35% בעלי השקפה ציונית דתית קלאסית, 23% בעלי השקפה ציונית דתית ליברלית ו- 15% דתיים שאינם עונים על ההגדרות הקודמות. 

ההשקפה המוגדרת אינה עפ"י ההגדרה העצמית של המשיב אלא עפ"י סיווג מיוחד שפותח במכון מסקר, המאפיין כל משיב עפ"י תשובות לשאלות רבות עליהן השיב במספר רב של סוגיות (דת ומדינה, חברה, פוליטיקה, תרבות, חינוך ועוד).

כל אחת מהקבוצות המאופיינות הנ"ל, מתחלקת לשני זרמים הגובלים בהשקפה המקבילה להם, והם מכילים מנעד רחב של רמות הקפדה שונות בהלכה ובשמירת תורה ומצוות מחד, ומאידך הגדרות אישיות-עצמאיות שונות בתחום חינוך, תרבות ועוד, להן ניתן משקל מתאים במדגם המייצג. 

תחום הגילאים- 16 ומעלה, כאשר כל קבוצת גיל מיוצגת בהתאם למשקלה באוכלוסיה הדתית לאומית, כלומר עם דגש קל לגיל הצעיר, ביחס לאוכלוסיה הכללית.

טעות הדגימה לאומדנים השונים היא 4.4 אחוז.


יצחק רבין ז
יצחק רבין ז"ל. הציונות הדתית כבר לא בתחושת מגננה.