הטרדה מינית

הסקר נערך ב- ב' חשוון (3.11.16)

הסקר בנושא הטרדות מיניות בקרב נשים דתיות לאומיות, הוכן ונערך במכון מסקר לאור פניות חוזרות למחקר בנושא מטעם גורמים פרטיים ונשים דתיות אשר התעניינו בנושא. מחקרים רבים המתפרסמים בנושא אינם מביאים בחשבון את הפילוח הפנימי של הנתונים עפ"י הגדרת דתיות וכד', ומעניין היה לבדוק האם הנתונים הגבוהים הקיימים בקרב כלל האוכלוסייה באשר להטרדה מינית אותה חוות נשים רבות בישראל, קיימים ותקפים גם בקרב נשות המגזר הדתי לאומי. 

 

הוחלט לערוך מחקר בסיסי בנושא, ולהבין רק את התמונה הקיימת ללא התמקדות בנושאים רבים אפשריים כגון: אופי מקום העבודה, ניתוח מקור ההטרדה המינית וזהות המטריד או תפקידו והקשר שלו למוטרדת, סוג הפעולה לאחר מעשה מצד המוטרדת, ועוד ועוד כיווני מחקר מעניינים שלצערנו דורשים השקעה כספית רבה יותר.

 

לכתבה ב- nrg

לכתבה ב- סרוגים

לכתבה ב- כיפה

הסקר נערך בקרב מדגם מייצג של נשות המגזר הדתי לאומי בישראל על גווניהן, המונה 200 נשים (שנדגמו מתוך 600 נשים אשר השיבו לסקר כחלק מהמאגר של מכון מסקר), תוך התחשבות במאפייני האוכלוסייה השונים: אזור גיאוגרפי, גילאים, השקפה ועוד. 

לסקר ניתנה הקדמה ארוכה בנושא הרגישות של התחום הנשאל, על מנת לאפשר כניסה תודעתית לנושא והעלאת מקרים שונים מהזיכרון, כמו גם להדגיש את אנונימיות התשובות המאפשרת דיוק רב יותר ושיקוף אמיתי יותר למציאות בשטח. 

בנוסף לזה, ניתנה למשיבות הדגשה נוספת באשר להגדרת "הטרדה מינית":

הטרדה מינית- תחת הגדרה זו ישנו מכלול רחב של מעשים והתבטאויות, חלקן ברורות יותר וחלקן בתחום האפור או מרומזות, בהתאם למשתני מקום, זמן ועוד. בסקר זה יש להשתדל להתמקד יותר בצד הברור של התופעה ופחות בצדדים הניתנים לפרשנות. עם זאת, להרגשה ולחוסר הנוחות האישית ישנו משקל רב, לכן עלייך להפעיל שיקול דעת בבואך להשיב על השאלות הבאות.

 

שאלה 1:

באיזו מידה לדעתך, השתנה בעשור האחרון היקף התופעה של הטרדות מיניות, פיזיות ומילוליות, במרחב הכללי (עבודה, לימודים, שכונת מגורים וכד') ?

פירוט הממצאים

עפ"י המדגם המייצג של נשות המגזר הדתי לאומי, 20% מתוכן סבורות כי תופעת ההטרדות המיניות (פיזיות ומילוליות), הצטמצמה או הצטמצמה מאוד בעשור האחרון במרחב הכללי. לעומתן, 46% סבורות כי תופעה זו דווקא התרחבה או התרחבה מאוד. 34% נוספות סבורות כי היקף התופעה לא השתנה לכאן או לכאן. 

 

שאלה 2:

להלן מס' היגדים בנושא ההטרדה המינית. סמני לגבי כל אחד מהם האם הוא נכון לגבייך (בנות שירות לאומי/צבאי- מקום העבודה הכוונה למקום השירות/ההתנדבות)  !


פירוט הממצאים

עפ"י המדגם המייצג של נשות המגזר הדתי לאומי, 30% היו עדות להטרדה מינית באופן מילולי שהופנתה למישהי בסביבתה הקרובה במהלך שהותה במקום העבודה. 5% היו עדות להטרדה פיזית כזו באותו המרחב.

22% מדווחות כי הן בעצמן חוו הטרדה מינית מילולית במהלך שהותן במקום עבודתן.

5% מדווחות כך על הטרדה פיזית במרחב זה.

ושלא במקום העבודה, האחוזים נוסקים משמעותית: 53% מעידות כי בעצמן חוו הטרדה מינית מילולית ו- 41% חוות הטרדה מינית פיזית.

 


פילוח הממצאים עפ"י הרכב אנושי במקום העבודה- דתיים ושאינם דתיים

 

עפ"י פילוח הנשים להרכב האנושי במקום עבודתן, נמצא כי במקום עבודה שבו רוב העובדים או כולם אינם דתיים, אחוז הנשים שחוו הטרדה מינית פיזית ומילולית, או רק נחשפו להטרדה כזו במקום עבודתן, גבוה פי כמה ממקום עבודה שרוב עובדיו או כולם דתיים.

כך במקום העבודה שרוב עובדיו או כל עובדיו אינם דתיים: 38% מהנשים העידו כי במהלך שהותן במקום העבודה היו עדות להטרדה מינית באופן מילולי שהופנתה למישהי בסביבתה הקרובה.

זאת לעומת 23%-24% מהנשים אשר עובדות במקום עבודה שלפחות חציו מורכב מדתיים (או כולו/רובו).

וכך בדיוק במקרה של הטרדה פיזית, במקום עבודה שרוב עובדיו אינם דתיים: 6.5% מהנשים העידו שראו זאת קורה למישהי בסביבת העבודה שלהן, לעומת 3% מהנשים במקום עבודה שלפחות חציו מורכב מדתיים.

באשר לחוויית הטרדה מינית באופן אישי, במקום עבודה שרובו/כולו מורכב משאינם דתיים, 33% מהנשים העידו שחוו הטרדה מינית מילולית, לעומת 23% מהנשים במקום עבודה שהרכבו שווה מבחינת דתיים ושאינם, ו- 10% בלבד בקרב נשים העובדות במקום עבודה שרובו או כולו מורכב מדתיים.

בנוסף, במקום עבודה שרובו/כולו מורכב משאינם דתיים, 6% מהנשים העידו שחוו הטרדה מינית פיזית. אחוז זהה דיווח כך גם במקום עבודה שהרכבו שווה מבחינת דתיים ושאינם. אך במקום עבודה שרובו או כולו מורכב מדתיים, 2% בלבד מהנשים ציינו כי הן הוטרדו פיזית 

 

dreamstime
dreamstime