סקר השבת

פורסם ב- כ"ד אלול תשע"ו, 27/09/2016

סיכום הממצאים ע"י ד"ר עדו ליברמן:

הציבור הדתי לאומי נמצא במבוכה גדולה למדי באשר לעיצוב הנכון והמתאים של המרחב הציבורי בשבת בישראל. המבוכה הינה בעיקר פנימית שכן סוגיה זו מעמתת אותו עם ערכי יסוד של תפיסתו האידיאולוגית: מחד תפיסה דתית אורתודוקסית המחייבת את שמירת השבת על ידי כל יהודי באופן פרטי אך הרבה יותר מכך על ידי מדינת ישראל – "המדינה היהודית" כערך סימבולי שאין לו תחליף. ומאידך, תפיסת הלאומיות היהודית כערך בפני עצמו וכבסיס לתפיסה הדתית אשר ממנו נובעת החובה לעשות כל אשר נדרש על מנת לשמר, לחזק ולטפח את אחדות העם ואת תחושת השייכות של יהודי לעמו. בשל המציאות הישראלית של ציבור ישראלי חילוני גדול, באים בעניין השבת (כמו בעוד סוגיות) שני ערכי יסוד אלה לידי עימות שכן מתיחת החבל לכל אחד מהכיוונים עשויה לקרוע את החבל מהצד השני, אבל מאידך בשל חשיבותם של עקרונות אלה, יש קושי לוותר עליהם והתוצאה היא תחושת מבוכה ובלבול לנוכח המצב שנוצר.


לסקר המלא אשר פורסם באתר כיפהשיטה

'מכון מסקר' ביצע סקר כמותי כלל-ארצי זה בקרב מדגם מייצג של המגזר הדתי לאומי. הסקר כולל שאלות סגורות שונות, הכוללות מספר סוגיות על מנת לענות על מטרות המחקר וצרכי הלקוח.

הסקר התבצע על בסיס מאגר משיבים קבוע ואיכותי הקיים במערכת של 'מכון מסקר'. מאגר זה מכיל אלפי משיבים ומשיבות מכל הארץ ומכל קצות קשת הדעות והגוונים במגזר הדתי לאומי. פרטיהם והגדרותיהם של המשיבים קיימים במערכת, לצד נתונים רבים שנאספו בשיטתיות מסקרים קודמים ואשר תורמים לניתוחו של כל אחד מהם. מאגר המשיבים מפולח לפי פרמטרים שונים: תפיסה דתית בתוך הציונות הדתית, גיל, מגדר, מקום מגורים ועוד, כך שניתן לקבל את התשובות בהתאם לפילוחים הרצויים.

מהמאגר נגזר המדגם המייצג של האוכלוסיה הדתית לאומית, ייצוג המבוסס על שלל מאפיינים ייחודיים ומהותיים בתוך המגזר פנימה, אשר הורכב במקצועיות ודקדוק רב ע"י מומחים בתחום ועל בסיס מחקרים עדכניים.

המדגם מכיל 400 איש ואישה מגיל 16 ומעלה שנבחרו מתוך קבוצה של 2350 משיבים לסקר, מהם 27% בעלי השקפה ציונית דתית תורנית, 37% בעלי השקפה ציונית דתית קלאסית, 23% בעלי השקפה ציונית דתית ליברלית ו- 13% דתיים שאינם עונים על ההגדרות הקודמות.

כל אחת מהקבוצות המאופיינות הנ"ל, מתחלקת לשני זרמים הגובלים בהשקפה המקבילה להם, והם מכילים מנעד רחב של רמות הקפדה שונות בהלכה ובשמירת תורה ומצוות מחד, ומאידך הגדרות אישיות-עצמאיות שונות, להן ניתן משקל מתאים במדגם המייצג. טעות הדגימה לאומדנים השונים היא 4.5 אחוז.

תחום הגילאים- 16 ומעלה, כאשר כל קבוצת גיל מיוצגת בהתאם למשקלה באוכלוסיה הדתית לאומית, כלומר עם דגש קל לגיל הצעיר יותר, ביחס לאוכלוסיה הכללית.