האמון בצה"ל נסדק

פורסם ב-ט"ז אלול, 19.9.16

על פי ממצאי הסקר, 65 אחוזים במגזר הדתי-לאומי טוענים כי "קיימת מגמה מכוונת כנגד השפעת דתיים והימצאותם בצבא". "תוצאות הסקר הן ביטוי חד משמעי למתח הרוחש תחת השטח בין הציבור הדתי לחברי הפיקוד העליון בצבא", טען ד"ר עידו ליברמן.

הסקר פורסם בנענע 10


שיטה

'מכון מסקר' ביצע סקר כמותי כלל-ארצי זה בקרב מדגם מייצג של המגזר הדתי לאומי.

 

הסקר התבצע על בסיס מאגר משיבים קבוע ואיכותי הקיים במערכת של 'מכון מסקר'. מאגר זה מכיל אלפי משיבים ומשיבות מכל הארץ ומכל קצות קשת הדעות והגוונים במגזר הדתי לאומי. פרטיהם והגדרותיהם של המשיבים קיימים במער כת, לצד נתונים רבים שנאספו בשיטתיות מסקרים קודמים ואשר תורמים לניתוחו של כל אחד מהם. מהמאגר נגזר המדגם המייצג של האוכלוסיה הדתית לאומית, ייצוג המבוסס על שלל מאפיינים ייחודיים ומהותיים בתוך המגזר פנימה, אשר הורכב במקצועיות ודקדוק רב ע"י מומחים בתחום ועל בסיס מחקרים עדכניים.

המדגם מכיל 400 איש ואישה מגיל 16 ומעלה שנבחרו מתוך קבוצה של 2350 משיבים לסקר, מהם 27% בעלי השקפה ציונית דתית תורנית, 37% בעלי השקפה ציונית דתית קלאסית, 23% בעלי השקפה ציונית דתית ליברלית ו- 13% דתיים שאינם עונים על ההגדרות הקודמות.

כל אחת מהקבוצות המאופיינות הנ"ל, מתחלקת לשני זרמים הגובלים בהשקפה המקבילה להם, והם מכילים מנעד רחב של רמות הקפדה שונות בהלכה ובשמירת תורה ומצוות מחד, ומאידך הגדרות אישיות-עצמאיות שונות, להן ניתן משקל מתאים במדגם המייצג.

טעות הדגימה לאומדנים השונים היא 4.5 אחוז.

מאגר המשיבים מפולח לפי פרמטרים שונים: תפיסה דתית בתוך הציונות הדתית, גיל, מגדר, מקום מגורים ועוד, כך שניתן לקבל את התשובות בהתאם לפילוחים הרצויים. כמו כן, ניתן לבצע ניתוחים סטטיסטיים ברמות ושיטות סטטיסטיות שונות החל מסטטיסטיקה תיאורית ועד ניתוחי הבדלים וקשרים בין משתנים, כל זאת לצורך הבנת המציאות בתחום הנבדק.

תחום הגילאים- 16 ומעלה, כאשר כל קבוצת גיל מיוצגת בהתאם למשקלה באוכלוסיה הדתית לאומית, כלומר עם דגש קל לגיל הצעיר יותר, ביחס לאוכלוסיה הכללית.

 

השאלה אשר נשאלה:

  • האם לדעתך, לאור התרחשויות רבות באחרונה, ישנה מגמה מכוונת מצד גורמים מסוימים כנגד השפעת הדתיים והימצאותם בצבא?

 

עפ"י המדגם המייצג של המגזר הדתי לאומי בישראל, 13% סבורים כי אין מגמה מכוונת כזו, לעומת- 65% אשר ציינו שהיא קיימת. השאר (22%) אינם יודעים או נייטרלים.

הבדל ניכר ומשמעותי נראה בפילוח עפ"י ההשקפה הפנים-מגזרית, כך ש-78% מקרב הציונות הדתית התורנית סבורים כי ישנה מגמה מכוונת כלפי הדתיים בצבא, זאת לעומת 69% בקרב הציונות הדתית הקלאסית, ו-45% מהציונות הדתית הליברלית. אף בקבוצת הדתיים הנוספים שאינם עונים להגדרות הקודמות סברו כך 55% מתוכם.