צעירים דתיים למשטרה?

פורסם ב- ה' אלול 8.9.16

עפ"י המדגם המייצג של המגזר הדתי לאומי, 64% מסכימים או מסכימים מאוד כי הפניית צעירים דתיים להתגייס למשטרה הינה מהלך חשוב לא פחות מהפנייתם לשירות קרבי בצה"ל. לאמירה זו, 11% אינם מסכימים, השאר נייטרלים.

עוד עולה, כי 77% מסכימים או מסכימים מאוד כי השתלבות דתיים רבים במערך המשטרתי ישפיע לטובה על הארגון מבחינות רבות, לעומת 4% בלבד אשר אינם מסכימים לכך.

כמו כן, 68% רואים בגיוס למשטרה מהלך אידיאליסטי ושליחות (לעומת 13% שאינם). 67% מסכימים או מסכימים מאוד כי הימצאות המגזר הדתי במערך המשטרתי תשפיע הן ישירות והן בעקיפין על פני החברה בישראל (לעומת 6% שאינם מסכימים), ו-48% מסכימים כי היעדרות המגזר הדתי ממערך המשטרה עלולה לפגוע במגזר ובערכיו בשלב זה או אחר (לעומת 26% שאינם מסכימים לכך).

 

בנוסף,

עפ"י המדגם המייצג, 17% מהגברים במגזר הדתי לאומי ציינו כי אין סיכוי כלל (0%) שיתגייסו למשטרה (אילו היו כעת בגיל ובזמן הרלוונטי), אף אם מסלול הגיוס היה מותאם לציבור הדתי. 36% נוספים ציינו אחוזי סיכוי נמוכים (10% עד 40%), 16% סיכויים סבירים (50%-60%), ו-30% הנותרים ציינו סיכויים גבוהים עד גבוהים מאוד (70%- 100%).

בפילוח עפ"י גיל מתקבלת מגמה מסוימת כך שככל שהמשיב מבוגר יותר כך הסיכויים שהוא מעריך לגיוס כזה, גבוהים יותר. 37% מהמבוגרים ציינו סיכויים גבוהים עד גבוהים מאוד (70% - 100%), לעומת 32% מהבוגרים ו-22% מהצעירים.

בפילוח עפ"י השקפה לא מתקבלת מגמה ברורה בין ההשקפות אך ניתן להבחין כי הזרם המרכזי בציונות הדתית, זו הציונות הדתית הקלאסית, מעניקה סיכויים גבוהים יותר לעומת צדדיה. כך, 38% מהציונות הדתית הקלאסית ציינו סיכויים גבוהים לעומת 29% מהציו"ד התורנית, 26% מהציו"ד הליברלית ו- 23% מקרב הדתיים הנוספים. עם זאת, בהחשבת הסיכויים הסבירים (50%-60%), קבוצת הדתיים הנוספים עוברת להיות קבוצה בעלת סיכויים גדולים יותר לגיוס המוצע, יחסית למקבילותיה.

 

שיטה

'מכון מסקר' ביצע סקר כמותי כלל-ארצי זה בקרב מדגם מייצג של המגזר הדתי לאומי. הסקר כולל שאלות סגורות, הכוללות מספר סוגיות על מנת לענות על מטרות המחקר וצרכי הלקוח.

הסקר התבצע על בסיס מאגר משיבים קבוע ואיכותי הקיים במערכת של 'מכון מסקר'. מאגר זה מכיל אלפי משיבים ומשיבות מכל הארץ ומכל קצות קשת הדעות והגוונים במגזר הדתי לאומי. פרטיהם והגדרותיהם של המשיבים קיימים במערכת, לצד נתונים רבים שנאספו בשיטתיות מסקרים קודמים ואשר תורמים לניתוחו של כל אחד מהם. מהמאגר נגזר המדגם המייצג של האוכלוסיה הדתית לאומית, ייצוג המבוסס על שלל מאפיינים ייחודיים ומהותיים בתוך המגזר פנימה, אשר הורכב במקצועיות ודקדוק רב ע"י מומחים בתחום ועל בסיס מחקרים עדכניים.

המדגם מכיל 400 איש ואישה מגיל 16 ומעלה שנבחרו מתוך קבוצה של 2350 משיבים לסקר, מהם 27% בעלי השקפה ציונית דתית תורנית, 37% בעלי השקפה ציונית דתית קלאסית, 23% בעלי השקפה ציונית דתית ליברלית ו- 13% דתיים שאינם עונים על ההגדרות הקודמות.

כל אחת מהקבוצות המאופיינות הנ"ל, מתחלקת לשני זרמים הגובלים בהשקפה המקבילה להם, והם מכילים מנעד רחב של רמות הקפדה שונות בהלכה ובשמירת תורה ומצוות מחד, ומאידך הגדרות אישיות-עצמאיות שונות, להן ניתן משקל מתאים במדגם המייצג. טעות הדגימה לאומדנים השונים היא 4.5 אחוז.

מאגר המשיבים מפולח לפי פרמטרים שונים: תפיסה דתית בתוך הציונות הדתית, גיל, מגדר, מקום מגורים ועוד, כך שניתן לקבל את התשובות בהתאם לפילוחים הרצויים. כמו כן, ניתן לבצע ניתוחים סטטיסטיים ברמות ושיטות סטטיסטיות שונות החל מסטטיסטיקה תיאורית ועד ניתוחי הבדלים וקשרים בין משתנים, כל זאת לצורך הבנת המציאות בתחום הנבדק.

תחום הגילאים- 16 ומעלה, כאשר כל קבוצת גיל מיוצגת בהתאם למשקלה באוכלוסיה הדתית לאומית, כלומר עם דגש קל לגיל הצעיר יותר, ביחס לאוכלוסיה הכללית.

 

הסקר פורסם בישראל היום