מדור סקר השבוע ב'מצב הרוח'

מתפרסם מדי שבת

זכויות יתר של יהודים

ציין מהי מידת הסכמתך עם ההיגד הבא?

 

" החלטות גורליות למדינה בנושאי שלום וביטחון צריכות להתקבל ברוב יהודי "

פירוט הממצאים

עפ"י המדגם המייצג של המגזר הדתי לאומי, 58% מסכימים מאוד כי במדינת ישראל החלטות גורליות לביטחון המדינה צריכות להתקבל ברוב יהודי, 32% נוספים ציינו כי הם די מסכימים לכך, השאר- 10%, ציינו כי הם לא כל כך מסכימים או כלל לא מסכימים.

בהתפלגות בין האוכלוסיות, ניכר כי בקרב הציונות הדתית התורנית והדתיים הנוספים ישנם במובהק יותר תומכים בהיגד זה מההשקפות המקבילות, כך ש-96% ו- 91% (בהתאמה) מהם מסכימים מאוד או די מסכימים להכרעה בקרב רוב יהודי בסוגיות הרות גורל, לעומת 85%-87% בקרב הציו"ד הקלאסית והליברלית, כאשר בקרב האחרונים ההסכמה גם פחות חד משמעית.

מבחינת גילאים, קבוצת המבוגרים (גיל 51 ומעלה) הסכימה עם היגד זה באחוזים הגבוהים ביותר- 94% מהם, לעומת 88% בקרב הבוגרים (31 עד 50) ו- 89% בקרב הצעירים (16 עד 30).

בהבדל שבין המינים, נמצא כי הנשים מסכימות יותר להיגד זה, בהבדל של 4% לטובתן לעומת הגברים.

הסקר נערך ע"י מכון מסקר- מכון הסקרים והמחקר במגזר הדתי לאומי, בהנחיית ד"ר עדו ליברמן. המדגם המייצג מונה 400 איש ואישה מגיל 16 ומעלה שנבחרו מתוך קבוצה של 2350 משיבים, המכילים את כלל מאפייני האוכלוסייה הדתית לאומית בישראל. טעות הדגימה- 4.5%.


הסקר פורסם בה' תשרי, תשע"ז, ( 7.10.16 ), פרשת וילך

ציין מהי מידת הסכמתך עם ההיגד הבא?

"בישראל צריכות להיות לאזרחים היהודים יותר זכויות מאשר לאזרחים הלא יהודים"

פירוט הממצאים

עפ"י המדגם המייצג של המגזר הדתי לאומי, 26% מסכימים מאוד כי במדינת ישראל צריכות להיות לאזרחים היהודים יותר זכויות מאשר לאזרחים לא יהודים. 20% נוספים ציינו כי הם די מסכימים לכך, והשאר נטו לשלילה- 26% ציינו כי הם לא כל כך מסכימים ו- 28% כלל לא מסכימים.

בהתפלגות בין האוכלוסיות, ניכר כי בקרב הציונות הדתית התורנית והדתיים הנוספים ישנם במובהק יותר תומכים בהיגד זה מההשקפות המקבילות, כך ש-56% ו- 65% (בהתאמה) מהם מסכימים מאוד או די מסכימים למתן זכויות יתר לאזרחים יהודים, לעומת 34%-36% בקרב הציו"ד הקלאסית והליברלית.

מבחינת גילאים, קבוצת הצעירים עד גיל 30 מזדהים עם מתן זכויות יתר ליהודים יותר מאשר הבוגרים מהם, כך ש-49% מהצעירים מסכימים מאוד או די מסכימים להיגד לעומת 44% בקרב הבוגרים והמבוגרים.

בהבדל שבין המינים, הנשים מסכימות יותר להיגד זה, כך ש-51% מהן מסכימות מאוד או די מסכימות לעומת 41% בקרב הגברים.

הסקר נערך ע"י מכון מסקר- מכון הסקרים והמחקר במגזר הדתי לאומי, בהנחיית ד"ר עדו ליברמן. המדגם המייצג מונה 400 איש ואישה מגיל 16 ומעלה שנבחרו מתוך קבוצה של 2350 משיבים, המכילים את כלל מאפייני האוכלוסייה הדתית לאומית בישראל. טעות הדגימה- 4.5%.

הסקר פורסם בכ"ז אלול, תשע"ו, ( 30.9.16 ), פרשת ניצבים
מאבק על פינוי עמונה

כידוע, החלטת בג"צ אומרת כי על המדינה לפנות את היישוב עמונה עד סוף השנה האזרחית מטעמים משפטיים שונים.

וכך הייתה השאלה:

במידה והפיתרון לסוגיית היישוב עמונה יהיה העתקת היישוב למקום סמוך (הריסת הבתים ובנייתם במקום חלופי) באופן סופי וללא אפשרות ערעור על ההחלטה, האם לדעתך על רבים מהציונות הדתית להגיע למקום ולהיאבק עם הכוחות המפנים (אעפ"י שההחלטה לא תשתנה)?

פירוט הממצאים

עפ"י המדגם המייצג של המגזר הדתי לאומי, 18% סבורים כי כלל לא צריך לצאת ולמחות עם הכוחות המפנים במקרה של פינוי היישוב עמונה וכפי שהוצג בשאלה. 34% נוספים, העדיפו תשובה רכה יותר וסבורים שאין במאבק עם הכוחות המפנים טעם וצעד יעיל. מנגד, 29% סבורים כי כדאי להגיע למקום ולהיאבק בכוחות המפנים אפילו רק משום המחאה, אעפ"י שההחלטה לא תשתנה, ו-18% נוספים בחרו חד משמעית כי לדעתם בהחלט יש להגיע למקום, למחות ולהיאבק.

בהתפלגות בין האוכלוסיות, ניכר כי בקרב הציונות הדתית התורנית ישנם יותר תומכים ביציאה למחאה ולמאבק מההשקפות המקבילות, כך ש-56% מהם בעד לעומת 39% בקרב הציונות הדתית הליברלית, 44% מקרב הציו"ד הקלאסית ו- 46% בקרב הדתיים הנוספים.

מבחינת גילאים, הממצאים יחסית דומים בין קבוצות הגיל, אך ביתרון מסוים של המבוגרים בעד המאבק- 50% מהמבוגרים (51+) השיבו בהחלט כן או לפחות רק לשם המחאה, לעומת 48% מהצעירים (16 – 30) ו- 45% מהבוגרים (31 – 50). גם הנשים בעד מאבק זה ביתרון קל על הגברים- 50% לעומת 45%.

הסקר נערך ע"י מכון מסקר- מכון הסקרים והמחקר במגזר הדתי לאומי, בהנחיית ד"ר עדו ליברמן. המדגם המייצג מונה 400 איש ואישה מגיל 16 ומעלה שנבחרו מתוך קבוצה של 2350 משיבים, המכילים את כלל מאפייני האוכלוסייה הדתית לאומית בישראל. טעות הדגימה- 4.5%.


הסקר פורסם בי"ג אלול, תשע"ו, ( 16.9.16 ), פרשת כי תצא
הרב קוק

יום פטירת הרב קוק בג' אלול, לפני 81 שנה, חל השבוע וזוהי הזדמנות לבדוק מעט מההיבטים הנוגעים אליו ולמשנתו הרווחת במגזר. עפ"י המדגם המייצג של המגזר הדתי לאומי, יותר ממחצית (52%) מסכימים או מסכימים מאוד כי יש להנחיל בתיכונים הדתיים השונים את משנתו של הרב קוק באופן משמעותי יותר מכיום. 35% נוספים ציינו כי הם נייטרלים, ו-13% לא מסכימים או אינם מסכימים כלל עם היגד זה.

היגד נוסף בנושא, מציג תמונת ראי- 21% מסכימים או מסכימים מאוד כי יש להפחית את לימודי הרב קוק והחינוך לאורו בתיכונים הדתיים השונים, ולגוון בדמויות רבניות נוספות, 29% נייטרלים, ו-50% הנותרים אינם מסכימים או אינם מסכימים כלל עם היגד זה.

בנוסף, 68% סבורים כי משנתו של הרב קוק רלוונטית לימינו מאוד או במידה רבה, 28% סבורים כי היא רלוונטית במידה בינונית ורק 4% סבורים כי היא רלוונטית במידה מועטה או אינה רלוונטית כלל.

לשאלה עד כמה אתה מכיר את משנתו הרוחנית והשקפתו של הרב קוק, ענו 23% כי הם מכירים אותה במידה גבוהה או גבוהה מאוד, 38% במידה בינונית, 31% במידה מועטה או מועטה מאוד, ו-8% כלל אינם מכירים את השקפתו ומשנתו.

הסקר נערך ע"י מכון מסקר- מכון הסקרים והמחקר במגזר הדתי לאומי, בהנחיית ד"ר עדו ליברמן. המדגם המייצג מונה 500 איש ואישה מגיל 16 ומעלה שנבחרו מתוך קבוצה של 2350 משיבים, המכילים את כלל מאפייני האוכלוסייה הדתית לאומית בישראל. טעות הדגימה- 4.5%.

 

הסקר פורסם בכ"ט אב, תשע"ו, ( 2.9.16 ), פרשת ראה

 

 
גוש קטיף

עפ"י המדגם המייצג של המגזר הדתי לאומי, כמעט שליש ממנו (29%) מאמין כי חזרת ההתיישבות בגוש קטיף הגיונית מכל הבחינות כבר בעשור הקרוב, 38% נוספים סבורים כי חזרה כזו הגיונית רק תוך כמה עשורים, ו- 33% סבורים כי ככל הנראה התרחשות כזו כבר לא מציאותית.

מבחינת ההבדלים בין האוכלוסיות, ניכר כי הגברים פסימיים יותר באשר לאפשרות כזו, כאשר 38% מהם סברו כי התרחיש כנראה כבר לא יקרה לעומת 28% מהנשים, כמו כן הבדל זה ניכר בין ההשקפות השונות כאשר ככל שהמשיב קרוב יותר לציו"ד התורנית כך הוא אופטימי יותר לתרחיש- רק 24% מהציו"ד התורנית בחרו בתשובה השלילית, לעומת 34% מהציו"ד הקלאסית, 40% מהציו"ד הליברלית, ו-42% מהדתיים הנוספים.

בפילוח עפ"י גיל, לא מתקבלת מגמה ברורה- הצעירים מאמינים יותר ממקביליהם כי חזרת ההתיישבות בגוש קטיף הגיונית, כך שרק 25% ציינו כי כנראה שזה לא יקרה לעומת 38% מהבוגרים ו- 34% מהמבוגרים.

הסקר נערך ע"י מכון מסקר- מכון הסקרים והמחקר במגזר הדתי לאומי, בהנחיית ד"ר עדו ליברמן. המדגם המייצג מונה 400 איש ואישה מגיל 16 ומעלה שנבחרו מתוך קבוצה של 2350 משיבים, המכילים את כלל מאפייני האוכלוסייה הדתית לאומית בישראל. טעות הדגימה- 4.5%.

הסקר פורסם בכ"א אב, תשע"ו, ( 25.8.16 ), פרשת עקב

 

 אולימפיאדת ריו

עפ"י המדגם המייצג של המגזר הדתי לאומי, 20% ממנו מתעניין במידה רבה או רבה מאוד באולימפיאדה מבחינת הזווית הישראלית. 18% נוספים מתעניינים בזווית זו במידה בינונית והחלק הניכר מתעניין במידה מועטה ומטה - 21% במידה מועטה, 26% במידה מועטה מאוד, ו- 15% אינו מתעניין כלל!

מבחינת ההבדלים בין האוכלוסיות, נראה כי הצעירים והבוגרים מתעניינים באחוזים דומים (41% - 42% במידה בינונית ומעלה) אך גבוהים יותר מהמבוגרים (31%).

בפילוח עפ"י השקפה, הציו"ד התורנית היא המתעניינת במידה המועטה ביותר (26% במידה בינונית ומעלה), זאת לעומת הציו"ד הקלאסית והליברלית (46%) ודתיים נוספים (34%).

בנוסף, הגברים מתעניינים באולימפיאדה בריו יותר מהנשים, כך ש- 45% מהם מתעניינים במידה בינונית ומעלה לעומת 31% מהנשים.

הסקר נערך ע"י מכון מסקר- מכון הסקרים והמחקר במגזר הדתי לאומי, בהנחיית ד"ר עדו ליברמן. המדגם המייצג מונה 400 איש ואישה מגיל 16 ומעלה שנבחרו מתוך קבוצה של 2350 משיבים, המכילים את כלל מאפייני האוכלוסייה הדתית לאומית בישראל. 

טעות הדגימה- 4.5%.

הסקר פורסם בי"ד אב, תשע"ו, ( 18.8.16 ), פרשת ואתחנן

גיוס בנות לצה"ל

מתוך נתונים שהוזמנו עבור כנס צהר שהתקיים לפני כחודש: 38% מהמדגם המייצג של המגזר הדתי לאומי היו גאים בבחירתה של הבת אילו הייתה זו מודיעה על החלטתה לשרת שירות צבאי רגיל במקום שירות לאומי. 23% נוספים היו תומכים בה באופן כללי, אעפ"י שזה נוגד את דעתם. 9% לא היו תומכים אך גם לא היו מתנגדים, במובן מסוים של נייטרליות.

בנוסף, 25% היו מנסים לשכנע אותה לשנות את דעתה, ו-5% הנותרים היו פועלים מעבר לשכנוע הרגיל על מנת לשנות את דעתה.

הנה הנתונים המלאים עפ"י פילוח לאוכלוסיות בציונות הדתית וניתוחו של ד"ר ליברמן לממצאים:

הסקר פורסם ב- ז' באב, 11.8.16, פרשת דברים

 

 המגזר והשפעתו בצבא

65% מהציבור הדתי לאומי משוכנעים בקיומה של מגמה להרחיקו מעמדות השפעה בצה"ל. ד"ר ליברמן מסביר. 

הסקר פורסם ב- כ"ט בתמוז, 4.8.16, פרשת מסעי

שיטה

'מכון מסקר' ביצע סקר כמותי כלל-ארצי זה בקרב מדגם מייצג של המגזר הדתי לאומי.

 

הסקר התבצע על בסיס מאגר משיבים קבוע ואיכותי הקיים במערכת של 'מכון מסקר'. מאגר זה מכיל אלפי משיבים ומשיבות מכל הארץ ומכל קצות קשת הדעות והגוונים במגזר הדתי לאומי. פרטיהם והגדרותיהם של המשיבים קיימים במער כת, לצד נתונים רבים שנאספו בשיטתיות מסקרים קודמים ואשר תורמים לניתוחו של כל אחד מהם. מהמאגר נגזר המדגם המייצג של האוכלוסיה הדתית לאומית, ייצוג המבוסס על שלל מאפיינים ייחודיים ומהותיים בתוך המגזר פנימה, אשר הורכב במקצועיות ודקדוק רב ע"י מומחים בתחום ועל בסיס מחקרים עדכניים.

המדגם מכיל 400 איש ואישה מגיל 16 ומעלה שנבחרו מתוך קבוצה של 2350 משיבים לסקר, מהם 27% בעלי השקפה ציונית דתית תורנית, 37% בעלי השקפה ציונית דתית קלאסית, 23% בעלי השקפה ציונית דתית ליברלית ו- 13% דתיים שאינם עונים על ההגדרות הקודמות.

כל אחת מהקבוצות המאופיינות הנ"ל, מתחלקת לשני זרמים הגובלים בהשקפה המקבילה להם, והם מכילים מנעד רחב של רמות הקפדה שונות בהלכה ובשמירת תורה ומצוות מחד, ומאידך הגדרות אישיות-עצמאיות שונות, להן ניתן משקל מתאים במדגם המייצג.

טעות הדגימה לאומדנים השונים היא 4.5 אחוז.

מאגר המשיבים מפולח לפי פרמטרים שונים: תפיסה דתית בתוך הציונות הדתית, גיל, מגדר, מקום מגורים ועוד, כך שניתן לקבל את התשובות בהתאם לפילוחים הרצויים. כמו כן, ניתן לבצע ניתוחים סטטיסטיים ברמות ושיטות סטטיסטיות שונות החל מסטטיסטיקה תיאורית ועד ניתוחי הבדלים וקשרים בין משתנים, כל זאת לצורך הבנת המציאות בתחום הנבדק.

תחום הגילאים- 16 ומעלה, כאשר כל קבוצת גיל מיוצגת בהתאם למשקלה באוכלוסיה הדתית לאומית, כלומר עם דגש קל לגיל הצעיר יותר, ביחס לאוכלוסיה הכללית.