סקר עמונה

פורסם ב-ט"ו תמוז, 21.7.16

מספר חודשים לפני חתימת גורלו של היישוב עמונה, וטרם החלטות כבדות משקל בוועדות השונות בכנסת, פנינו למתפקדי מפלגות הליכוד והבית היהודי, על מנת לשאול אותם לדעתם ב-3 שאלות עיקריות, בשקופיות שלפניכם.

'מכון מסקר' ביצע סקר כמותי כלל-ארצי זה בקרב מאגר מתפקדי מפלגות הליכוד והבית היהודי.

הסקר התבצע על בסיס מאגר מתפקדים קיים, ומאגר זה מכיל עשרות אלפי משיבים ומשיבות מכל הארץ ומכל הגילאים בטווח הרלוונטי למתפקדים. הסקר נשלח בעזרת התשתית הטכנית של מכון מסקר, ובכך נמנעו תשובות כפולות.

 

המתפקדים אשר השיבו על הסקר, הם מתפקדים אקראיים ללא מיקוד באזור מסוים, גיל, וכד' , כך נשמרת רמת דיוק טובה ללא הטיה אפשרית מבחינה זו.

מספר המשיבים בקרב מתפקדי מפלגת הליכוד הוא 550, ו- 1250 מתפקדים מהבית היהודי.