סקר מגזין נשים

פורסם ב- י"ד ניסן, 22.4.16, גיליון 200

לכבוד גיליון המאתיים של מגזין נשים, נבדקו מספר סוגיות נשיות פנים - מגזריות, על מנת להבין באופן מפורט את עמדתן של הנשים הדתיות הלאומיות, התנהלותן בחיים הכלכליים, החברתיים ועוד. נשים דתיות לאומיות מכוונות גבוה:

שיטה

"מכון מסקר" ביצע סקר כלל-ארצי זה בקרב מדגם מייצג של נשות המגזר הדתי לאומי. הסקר מכיל שאלות סגורות הכוללות מגוון סוגיות הנוגעות לתחום פועלה של האישה הדתית כיום, על מנת לענות על צרכי הלקוח. בנוסף, הסקר התמקד בשאלות מסוימות בקרב אוכלוסיות פרטניות כמו נשים נשואות וכד', על מנת להקיף את המידע מכלל הנקודות להתייחסות אשר פורטו לעיל.

הסקר התבצע על בסיס מאגר משיבים קבוע ואיכותי הקיים במערכת של מכון הסקרים "מסקר". מאגר זה מכיל אלפי משיבים ומשיבות מכל הארץ ומכל קצות קשת הדעות והגוונים במגזר הדתי לאומי. [פרטיהם והגדרותיהם של המשיבים קיימים במערכת, לצד נתונים רבים שנאספו בשיטתיות מסקרים קודמים ואשר תורמים לניתוחו של כל אחד מהם]. מהמאגר נגזר המדגם המייצג של האוכלוסיה הדתית לאומית, ייצוג המבוסס על שלל מאפיינים ייחודיים ומהותיים בתוך המגזר פנימה, אשר הורכב במקצועיות ודקדוק רב ע"י מומחים בתחום ועל בסיס מחקרים עדכניים.

המדגם המייצג מכיל 300 נשים מגיל 16 ומעלה אשר נבחרו מתוך קבוצה של למעלה מ-600 משיבות לסקר, מהם 27% בעלות השקפה ציונית דתית תורנית, 37% בעלות השקפה ציונית דתית קלאסית, 23% בעלות השקפה ציונית דתית ליברלית ו- 13% דתיות נוספות שאינן עונות על ההגדרות הקודמות.

כל אחת מהקבוצות המאופיינות הנ"ל, מתחלקת לשני זרמים הגובלים בהשקפה המקבילה להם, והם מכילים מנעד רחב של רמות הקפדה שונות בהלכה ובשמירת תורה ומצוות מחד, ומאידך הגדרות אישיות-עצמאיות שונות, להן ניתן משקל מתאים במדגם המייצג. טעות הדגימה לאומדנים השונים היא 4.5 אחוז.

מאגר המשיבים מפולח לפי פרמטרים שונים: תפיסה דתית בתוך הציונות הדתית, גיל, מגדר, מקום מגורים ועוד, כך שניתן לקבל את התשובות בהתאם לפילוחים הרצויים. 

תחום הגילאים- 16 ומעלה, כאשר כל קבוצת גיל מיוצגת בהתאם למשקלה באוכלוסיה הדתית לאומית, כלומר עם דגש קל לגיל הצעיר יותר, ביחס לאוכלוסייה הכללית.