שר ביטחון חדש

הסקר נערך בתאריך י"ד אייר, התשע"ו, 22.5.16

לקראת כניסתו של השר אביגדור ליברמן למשרד הביטחון, בדקנו מספר סוגיות הקשורות לביטחון והתיישבות, ונדרשנו לשאלה הכללית, האם יהיה טוב יותר, האם ישנן ציפיות שיהיה כך, ועוד. 

שיטה

הסקר התבצע על בסיס מאגר משיבים קבוע ואיכותי הקיים במערכת של 'מכון מסקר'. מאגר זה מכיל אלפי משיבים ומשיבות מכל הארץ ומכל קצות קשת הדעות והגוונים במגזר הדתי לאומי. פרטיהם והגדרותיהם של המשיבים קיימים במערכת, לצד נתונים רבים שנאספו בשיטתיות מסקרים קודמים ואשר תורמים לניתוחו של כל אחד מהם. מהמאגר נגזר המדגם המייצג של האוכלוסיה הדתית לאומית, ייצוג המבוסס על שלל מאפיינים ייחודיים ומהותיים בתוך המגזר פנימה, אשר הורכב במקצועיות ודקדוק רב ע"י מומחים בתחום ועל בסיס מחקרים עדכניים.

המדגם מכיל 480 איש ואישה מגיל 16 ומעלה שנבחרו מתוך קבוצה של 2350 משיבים לסקר, מהם 27% בעלי השקפה ציונית דתית תורנית, 37% בעלי השקפה ציונית דתית קלאסית, 23% בעלי השקפה ציונית דתית ליברלית ו- 13% דתיים שאינם עונים על ההגדרות הקודמות.

תחום הגילאים- 16 ומעלה, כאשר כל קבוצת גיל מיוצגת בהתאם למשקלה באוכלוסיה הדתית לאומית, כלומר עם דגש קל לגיל הצעיר יותר, ביחס לאוכלוסיה הכללית.

טעות הדגימה לאומדנים השונים היא 4.5 אחוז. 

שאלות:

 ממצאים:

עפ"י המדגם המייצג במגזר הדתי לאומי, 43% מעדיפים את אביגדור ליברמן כשר ביטחון על פני השר היוצא יעלון, אשר 31% מהמדגם ציינו אותו כמועדף עליהם בתפקיד. 26% נוספים ציינו כי העדפתם היא במידה שווה לשניהם.

בפילוחים עפ"י אוכלוסיות ניכרות מספר מגמות: ככל שהגיל צעיר יותר כך ההעדפה נוטה יותר לליברמן כשר ביטחון על פני יעלון. כך 37% מהמבוגרים מעדיפים את ליברמן לעומת 51% בקרב הצעירים.

מגמה נוספת קיימת בהשקפה: ההעדפה לליברמן גדולה יותר בקרב התורניים ביחס לליברליים (56% לעומת 27% בלבד). גם אחוזי התמיכה הגבוהים ביותר ביעלון באים מתוך הציו"ד הליברלית- 50% מהם מעדיפים את השר היוצא על פני הנכנס.

בפילוח עפ"י מקום מגורים ביחס לקו הירוק, נמצא כי ישנה העדפה ברורה לשר הנכנס, כאשר 53% מתושבי יו"ש מעדיפים אותו לעומת 32% בלבד בקרב אלו שאינם גרים מעבר לקו הירוק.

ממצאים:

עפ"י המדגם המייצג של המגזר הדתי לאומי, רק מיעוט סבור כי השר הנכנס יפעל באופן פחות טוב או גרוע יותר מהשר היוצא. כך ציינו 25%, לעומת 44% אשר לדעתם השר ליברמן יפעל טוב יותר בתפקידו כשר ביטחון מאשר קודמו. 30% נוספים סבורים כי הוא יפעל כמו קודמו בתפקיד, ללא שינוי של ממש.

נראה כי תושבי יו"ש מהמגזר הדתי לאומי, סומכים יותר על אביגדור ליברמן כשר ביטחון ומאמינים שהוא יפעל טוב יותר ממנו, כך השיבו 54% מהם לעומת 38% שאינם גרים מעבר לקו הירוק. אחוזים דומים סברו כי הם לא שונים, אך רק 15% מאלו המתגוררים מעבר לקו הירוק סבורים כי ליברמן יפעל פחות טוב מיעלון (לעומת 29% בקרב התושבים בתוך הקו הירוק).


 

ממצאים:

עפ"י המדגם המייצג של המגזר הדתי לאומי, 9% חוששים כי ההתיישבות ביו"ש תהיה דווקא פחות יציבה ובטוחה תחת כהונתו של השר ליברמן. 51% אחרים כלל אינם חוזים כל שינוי במצבה של ההתיישבות, ו- 29% נוספים סבורים כי מצבה ישתפר. 11% ציינו כי אין להם דעה בנושא.

כמחצית מתושבי יו"ש מהמגזר הדתי לאומי (55%), סבורים כי לא צפוי כל שינוי מהותי בהתיישבות ביו"ש תחת השר החדש במשרד הביטחון, 29% אחרים סבורים כי מצבה ישתפר ותהיה יותר יציבה ובטוחה, ורק 3% חוששים ליציבותה של ההתיישבות (13% ציינו כי אין להם דעה).


ממצאים:

עפ"י המדגם המייצג, 70% מהמגזר הדתי לאומי היה בוחר כיום במפלגת הבית היהודי אילו נערכו הבחירות כיום בין המפלגות המכהנות בלבד. כלומר, לא ניתנה אפשרות לבחור במפלגה חדשה העשויה להתמודד בבחירות הבאות. בהשוואה לסקר קודם שנערך לפני ארבעה חודשים בדיוק, ניתנה אפשרות כזו והתוצאות הן כפי המופיע בטבלה להלן. במקרה של התמודדות מפלגה חדשה בבחירות הבאות, אחוזים לא מבוטלים עשויים לעבור ולגרוע מתוך 70% אלו.

למפלגת הליכוד ישנה מגמת עלייה מסוימת של כ-2%, במהלך ארבעה חודשים, אם כי התנודות הן קבועות ויחסית יציבות מאוד, הנעות סביב 10% מהציבור.

מפלגת יהדות התורה נשארת קבועה באחוזי הבחירה בה, אך מפלגת ש"ס מאבדת מכוחה במגזר הדתי לאומי לאחר שאחוזים כפולים מכך בחרו בה במדדים ישנים יותר.כמכון מחקר וסקרים חובה עלינו

להתפתח כל העת, לכן אנו ממשיכים

להשקיע רבות בפיתוח המכון בדגש

על מקצועיותו:

 

 

 

 

 


  • גיוס משיבים נוספים לשימור והרכבת מאגר אנושי מגוון ככל האפשר, אשר ייצג נאמנה את הגיוון הקיים במגזר הדתי

 


  • מחקר מדעי מתמשך להבנת התמונה המלאה והמורכבת של המגזר הדתי והתחשבות במידע חדש המגיע ממחקרים עדכניים


  • סיווג ופילוח מתקדם של מאגר המשיבים האיכותי שלנו ודיוק מקסימלי של המדגם המייצג במגזר הדתי


המשך הפיתוח והשמירה שלנו על רמת

מקצועיות גבוהה כמכון סקרים ייחודי במגזר הדתי,

הוא תנאי הכרחי להצלחת לקוחותינו!