הפרדה בחדרי יולדות

נערך בתאריך כ"ח אדר ב', תשע"ו (7.4.16)

לאור תחקיר אשר ממצאיו גילו כי ישנה הפרדה בחדרי היולדות בין היולדות הערביות ליהודיות, ואמירה מצדו של ח"כ בצלאל סמוטריץ' שהבעירה את הנושא והעלתה אותו לראש הכותרות, נבדקה דעת הקהל הדתי לאומית בנושא, על מנת להבין עקרונית מהי ההעדפה האישית של איש/אישה מהמגזר הדתי לאומי, ללא קשר לניסוח או סוג הדברים שאמר חבר הכנסת סמוטריץ'.

שיטה

מכון מסקר ביצע סקר כלל-ארצי זה בקרב מדגם מייצג של המגזר הדתי לאומי. 

הסקר התבצע על בסיס מאגר משיבים קבוע ואיכותי הקיים במערכת של מכון הסקרים "מסקר". מאגר זה מכיל אלפי משיבים ומשיבות מכל הארץ ומכל קצות קשת הדעות והגוונים במגזר הדתי לאומי. פרטיהם והגדרותיהם של המשיבים קיימים במערכת, לצד נתונים רבים שנאספו בשיטתיות מסקרים קודמים ואשר תורמים לניתוחו של כל אחד מהם. מאגר המשיבים מפולח לפי פרמטרים שונים: תפיסה דתית בתוך הציונות הדתית, גיל, מגדר, מקום מגורים ועוד. 

מהמאגר נגזר המדגם המייצג של האוכלוסייה הדתית לאומית, ייצוג המבוסס על שלל מאפיינים ייחודיים ומהותיים בתוך המגזר פנימה, אשר הורכב במקצועיות ודקדוק רב ע"י מומחים בתחום ועל בסיס מחקרים עדכניים. 

המדגם מכיל 400 איש ואישה נשואים ונשואות מגיל 16 ומעלה שנבחרו מתוך קבוצה של 2150 משיבים לסקר, מהם 27% בעלי השקפה ציונית דתית תורנית, 37% בעלי השקפה ציונית דתית קלאסית, 23% בעלי השקפה ציונית דתית ליברלית ו- 13% דתיים שאינם עונים על ההגדרות הקודמות.

כל אחת מהקבוצות המאופיינות הנ"ל, מתחלקת לשני זרמים הגובלים בהשקפה המקבילה להם, והם מכילים מנעד רחב של רמות הקפדה שונות בהלכה ובשמירת תורה ומצוות מחד, ומאידך הגדרות אישיות-עצמאיות שונות, להן ניתן משקל מתאים במדגם המייצג. 

תחום הגילאים- 16 ומעלה, כאשר כל קבוצת גיל מיוצגת בהתאם למשקלה באוכלוסיה הדתית לאומית, כלומר עם דגש קל לגיל הצעיר יותר, ביחס לאוכלוסיה הכללית.

טעות הדגימה לאומדנים השונים היא 4.5 אחוז.

הסקר נערך בהנחייתו המקצועית והמדעית של ד"ר עדו ליברמן.