מדד הח"כים הדתיים

נערך בתאריך כ"ח אדר ב', תשע"ו (7.4.16)

מדד זה נערך לראשונה וייצא בתדירות קבועה. המדד בוחן מיהם חברי הכנסת הדתיים המייצגים ביותר את הציבור הדתי לאומי. 

הסקר התפרסם באתר news1

מכון הסקרים "מסקר" ביצע סקר כלל-ארצי זה בקרב מדגם מייצג של המגזר הדתי לאומי. הסקר כולל שאלה סגורה עם בחירה מרובה, הכוללת 17 שמות חברי כנסת דתיים ודתיות (לא כולל את המגזר החרדי), על מנת לענות על מטרת הסקר.

הסקר התבצע על בסיס מאגר משיבים קבוע ואיכותי הקיים במערכת של מכון הסקרים "מסקר". מאגר זה מכיל אלפי משיבים ומשיבות מכל הארץ ומכל קצות קשת הדעות והגוונים במגזר הדתי לאומי. מאגר המשיבים מפולח לפי פרמטרים שונים: תפיסה דתית בתוך הציונות הדתית, גיל, מגדר, מקום מגורים ועוד.

מהמאגר נגזר המדגם המייצג של האוכלוסיה הדתית לאומית, ייצוג המבוסס על שלל מאפיינים ייחודיים ומהותיים בתוך המגזר פנימה, אשר הורכב במקצועיות ודקדוק רב ע"י מומחים בתחום ועל בסיס מחקרים עדכניים.

המדגם מכיל 400 איש ואישה נשואים ונשואות מגיל 16 ומעלה שנבחרו מתוך קבוצה של 2150 משיבים לסקר, מהם 27% בעלי השקפה ציונית דתית תורנית, 37% בעלי השקפה ציונית דתית קלאסית, 23% בעלי השקפה ציונית דתית ליברלית ו- 13% דתיים שאינם עונים על ההגדרות הקודמות.

כל אחת מהקבוצות המאופיינות הנ"ל, מתחלקת לשני זרמים הגובלים בהשקפה המקבילה להם, והם מכילים מנעד רחב של רמות הקפדה שונות בהלכה ובשמירת תורה ומצוות מחד, ומאידך הגדרות אישיות-עצמאיות שונות, להן ניתן משקל מתאים במדגם המייצג. 

טעות הדגימה לאומדנים השונים היא 4.5 אחוז. 

תחום הגילאים- 16 ומעלה, כאשר כל קבוצת גיל מיוצגת בהתאם למשקלה באוכלוסיה הדתית לאומית, כלומר עם דגש קל לגיל הצעיר יותר, ביחס לאוכלוסיה הכללית.