חד מיניות במגזר

הסקר נערך ב-כ"ב טבת תשע"ו, 3.1.16

סקר אודות התפישות במגזר הדתי לאומי את נושא חד מיניות במגזר, התפרסם לאחרונה לאור העיסוק הרחב בו. הסקר בודק את מידת הסכמתם של המשיבים עם היגדים שונים המבטאים תפישות רווחות בציבור, ואף בודק את החלטתם בסיטואציה מעניינת בנושא. 

הסקר התבצע על בסיס מאגר משיבים קבוע ואיכותי הקיים במערכת של מכון הסקרים "מסקר". מאגר זה מכיל אלפי משיבים ומשיבות מכל הארץ ומכל קצות קשת הדעות והגוונים במגזר הדתי לאומי. מאגר המשיבים מפולח לפי פרמטרים שונים: תפיסה דתית בתוך הציונות הדתית, גיל, מגדר, מקום מגורים ועוד.

 

מהמאגר נגזר המדגם המייצג של האוכלוסיה הדתית לאומית, ייצוג המבוסס על שלל מאפיינים ייחודיים ומהותיים בתוך המגזר פנימה, אשר הורכב במקצועיות ודקדוק רב ע"י מומחים בתחום ועל בסיס מחקרים עדכניים.

המדגם מכיל 400 איש ואישה מגיל 16 ומעלה שנבחרו מתוך קבוצה של 2150 משיבים לסקר .

תחום הגילאים- 16 ומעלה, כאשר כל קבוצת גיל מיוצגת בהתאם למשקלה באוכלוסיה הדתית לאומית, כלומר עם דגש קל לגיל הצעיר יותר, ביחס לאוכלוסיה הכללית.

הסקר מבוצע ע"י מכון מסקר- מכון הסקרים במגזר הדתי לאומי, בהנחייתו המקצועית והמדעית של ד"ר עדו ליברמן.

 הסקר התפרסם באתר nrg

הרקע אשר הוצג למשיבים לפני הסקר:

רקע לקריאה

בשנים האחרונות הולך ותופסת סוגיית "החד מיניות" והיחס אליה את הדיון הציבורי בישראל. שאלות של זכויות פרט, של החצנה מול אינטימיות, משפחתיות חד מינית וכדומה מציפים ומאתגרים את כלי התקשורת, גורמים פוליטיים ומשפטיים ואת השיח הציבורי בכללותו. נושא זה לא פסח על הציבור הדתי העוסק בסוגיות אלה, זאת למרות ולנוכח האתגר ההלכתי והתרבותי הקיים בכך.

סקר זה עוסק בסוגיות עדינות אלה ומבקש לבחון את התפיסות הכלליות הקיימות בציבור הדתי לאומי ביחס לתחום רגיש זה.