סקר יום האשה

נערך בתאריך כ"ו אדר א', 6.3.16

הסקר לכבוד יום האשה מתמקד בהיבט המשפחתי דווקא ולא האישי של הצד הנשי, וזאת על מנת להשוות את רמת שביעות הרצון של האשה הנשואה אל מול הגבר הנשוי. 

הסקר נערך רק בקרב נשואים ונשואות, המייצגים את כלל הגוונים במגזר ומכל הגילאים.

התוצאות לפניכם