אושיות הפייסבוק במגזר

פורסם בתאריך י"ב אדר א', 21.2.16

מיהן אושיות הפייסבוק החזקות ביותר בפייסבוק של גולשים מהמגזר הדתי לאומי? סקר חדש של מכון הסקרים 'מסקר' בדק את הדמויות הכי משפיעות בקרב המגזר הדתי לאומי בפייסבוק (מדגם מייצג של 500 איש מכל גווני האוכלוסיה במגזר, טעות דגימה של 4.5%). בסקר, היו צריכים המשיבים לדרג עשרות דמויות מתוך שלוש קטגוריות- אקטואליה ופוליטיקה, הומור וקטגוריה כללית. בכל תחום נאספו כ-40 דמויות בולטות האהודות על המגזר הדתי לאומי בפייסבוק והן הוצגו למשיבים בסדר אקראי. כל משיב נדרש לסמן עד שבע אושיות פייסבוק, אלו הטובות ביותר מבחינתו באותו התחום (לכל הפחות ניתן היה לסמן שלוש). הסקר בחן מאידך דמויות מן המגזר הדתי לאומי ומחד גיסא דמויות שאינן מתוך המגזר הדתי.

לאחר עיבוד הנתונים וחיתוך המדגם המייצג של המגזר הדתי לאומי בישראל (בהתחשב במאפייני הגיל, המין, ההשקפה ואיזור המגורים), הוצג הדירוג הסופי של 20 האושיות המובילות בכל תחום, על פי בחירתם של המשיבים.

 

לכתבה ב- nrg

לנתונים המלאים כולל הגרפים של מכון מסקר

עורך הסקר

הסקר בוצע ונערך ע"י מכון מסקר- מכון הסקרים במגזר הדתי לאומי, בהנחייתו המקצועית והמדעית של ד"ר עדו ליברמן.

שיטה

"מכון מסקר" ביצע סקר כלל-ארצי זה בקרב מדגם מייצג של המגזר הדתי לאומי. הסקר כולל שאלות סגורות הכוללות שלוש קטגוריות כתיבה מרכזיות ברשת הפייסבוק: אקטואליה-פוליטיקה, הומור וקטגוריה כללית.

הסקר התבצע על בסיס מאגר משיבים קבוע ואיכותי הקיים במערכת של מכון הסקרים "מסקר". מאגר זה מכיל אלפי משיבים ומשיבות מכל הארץ ומכל קצות קשת הדעות והגוונים במגזר הדתי לאומי. פרטיהם והגדרותיהם של המשיבים קיימים במערכת, לצד נתונים רבים שנאספו בשיטתיות מסקרים קודמים ואשר תורמים לניתוחו של כל אחד מהם. מהמאגר נגזר המדגם המייצג של האוכלוסיה הדתית לאומית, ייצוג המבוסס על שלל מאפיינים ייחודיים ומהותיים בתוך המגזר פנימה, אשר הורכב במקצועיות ודקדוק רב ע"י מומחים בתחום ועל בסיס מחקרים עדכניים.

המדגם מכיל 500 איש ואישה מגיל 16 ומעלה שנבחרו מתוך קבוצה של 2150 משיבים לסקר, מהם אחוזים בעלי משקל שונה לכל השקפה וזרם פנימי במגזר הדתי לאומי הכוללים את הציונות הדתית התורנית, הקלאסית, הליברלית ודתיים נוספים שאינם משתייכים להגדרות אלו.

כל אחת מהקבוצות המאופיינות הנ"ל, מתחלקת לשני זרמים הגובלים בהשקפה המקבילה להם, והם מכילים מנעד רחב של רמות הקפדה שונות בהלכה ובשמירת תורה ומצוות מחד, ומאידך הגדרות אישיות-עצמאיות שונות, להן ניתן משקל מתאים במדגם המייצג. טעות הדגימה לאומדנים השונים היא 4.5 אחוז.

מאגר המשיבים מפולח לפי פרמטרים שונים: תפיסה דתית בתוך הציונות הדתית, גיל, מגדר, מקום מגורים ועוד, כך שניתן לקבל את התשובות בהתאם לפילוחים הרצויים.

תחום הגילאים- 16 ומעלה, כאשר כל קבוצת גיל מיוצגת בהתאם למשקלה באוכלוסיה הדתית לאומית, כלומר עם דגש קל לגיל הצעיר יותר, ביחס לאוכלוסיה הכללית.

הסקר נערך בקרב המשיבים אשר מחזיקים חשבון פייסבוק פעיל בלבד.