סקר פוליטי- המגזר הדתי לאומי

מפלגה ציונית דתית? מאוחדת? מפוצלת?הסקר נערך ביוזמת מכון מסקר בלבד.

י' כסלו, 8.12.19

פירוט השיטה, המדגם, וכו', נמצא בסוף מאמר זה. השאלות והממצאים

1. אישית, לאיזה חלק בשדה הפוליטי, אתה מרגיש יותר קירבה ושייכות (ללא קשר לשיקולי בחירות, הצבעה, אחוז חסימה וכד')?

פירוט הממצאים לדוגמא

בקרב המדגם המייצג במגזר הדתי לאומי, 31% ציינו כי הם מרגישים קירבה ושייכות ל"אגף הפוליטי" של הימין החדש מבין האפשרויות המוצגות. 27% אחרים ציינו את האיחוד הלאומי, 17% את הבית היהודי, 9% ציינו את עוצמה יהודית, 9% את הליכוד, ו-6% הנותרים ציינו כי הם לא מרגישים שייכות לאף אחת מהאפשרויות.

בפילוח עפ"י גיל מתקבלת הרגשת קירבה גדולה יותר בקרב מבוגרים למפלגת הבית היהודי: 32% בקרב מבוגרים לעומת 10% בקרב בוגרים או צעירים.  2. מבין שני המשפטים הבאים, בחר את המשפט הקרוב ביותר לדעתך!

  • א. גם בעידן הנוכחי, יש צורך וחשיבות שתהיה מפלגה או מפלגות, שתייצגנה את הציונות הדתית
  • ב. בעידן הנוכחי, אין כבר צורך וחשיבות לקיומה של מפלגה או מפלגות שתייצגנה את הציונות הדתית3. באיזו מידה אתה חש מחויבות אישית להגדלת כוחה של מפלגה המייצגת את הציונות הדתית?4. איזו אפשרות מהבאות תגביר את הסיכוי שתצביע לאחת מהמפלגות המופיעות כאן?

  • א. איחוד מלא וגדול ככל הניתן, ממפלגת הימין החדש ועד מפלגת עוצמה יהודית
  • ב. פיצול ל-2 מפלגות 1. הימין החדש  2. הבית היהודי/האיחוד הלאומי/עוצמה יהודית
  • ג. פיצול ל-2 מפלגות 1. הימין החדש/הבית היהודי/האיחוד הלאומי 2. עוצמה יהודית
  • ד. פיצול ל-2 מפלגות 1. הימין החדש/הבית היהודי 2. האיחוד הלאומי/עוצמה יהודית
  • ה. פיצול ל-3 מפלגות 1. הימין החדש 2. הבית היהודי והאיחוד הלאומי 3. עוצמה יהודית
  • ו. שום הרכב פוליטי כזה או אחר לא יגרום לי להצביע לאחת מהמפלגות הללו
5.בחר את המשפט הקרוב ביותר לדעתך!

א. בראש מפלגה ציונית דתית צריך/ה לעמוד איש/ה שומר/ת תורה ומצוות

ב. בראש מפלגה ציונית דתית יכול/ה לעמוד גם איש/ה שאינו/ה שומר/ת תורה ומצוות
6. בימים האחרונים, נשמעת קריאה לפתיחת פריימריז פתוחים למפלגה אחת, אשר תימצא מימין לליכוד (כמו שהתקיימו בעבר בבית היהודי).

באופן זה, כל מועמד ישתבץ ברשימה עפ"י מספר הקולות שישיג.

מי הם 5 הנציגים שהיית רוצה לראות ברשימת המפלגה הזו?

כל המועמדים הופיעו בסדר אקראי לכל משיב

י"ח- הימין החדש, ב"י- הבית היהודי, א"ל- האיחוד הלאומי, ע"י- עוצמה יהודית
7. מהי מידת הסכמתך עם ההיגדים הבאים?
שיטה ופירוט

'מכון מסקר' ערך וביצע את הסקר בקרב מדגם מייצג של המגזר הדתי לאומי, אשר כלל מספר שאלות סגורות בנושאים פוליטיים אקטואליים.

הסקר התבצע על בסיס מאגר משיבים קבוע ואיכותי הקיים במערכת של 'מכון מסקר'. מאגר זה נאסף בעמל רב בעבודת שטח מסודרת, מחושבת ובאופן שיטתי ומתודולוגי לאורך השנים האחרונות, ומכיל אלפי משיבים ומשיבות מכל הארץ ומכל קצות קשת הדעות והגוונים במגזר הדתי לאומי. פרטיהם והגדרותיהם של המשיבים קיימים במערכת, לצד נתונים רבים שנאספו בשיטתיות מסקרים קודמים ואשר תורמים לניתוחו של כל אחד מהם.

מאגר המשיבים מפולח לפי פרמטרים שונים: תפיסה דתית בתוך הציונות הדתית, גיל, מגדר, מקום מגורים ועוד, כך שניתן לקבל את התשובות בהתאם לפילוחים הרצויים. כמו כן, ניתן לבצע ניתוחים סטטיסטיים ברמות ושיטות סטטיסטיות שונות החל מסטטיסטיקה תיאורית ועד ניתוחי הבדלים וקשרים בין משתנים.

המדגם המייצג במגזר הדתי לאומי בסקר זה מכיל 600 איש ואישה מגיל 17 ומעלה, אשר שנבחרו מתוך קבוצה של כ- 1700 משיבים מלאים לסקר. סה"כ הסקר נשלח ל- 5,900 איש, וכעבור יממה אחת נסגר למענה.

ההשקפה המוגדרת אינה עפ"י ההגדרה העצמית של המשיב אלא עפ"י סיווג מיוחד שפותח במכון מסקר, המאפיין כל משיב עפ"י תשובות לשאלות רבות עליהן השיב במספר רב של סוגיות (דת ומדינה, חברה, פוליטיקה, תרבות, חינוך ועוד).

כל אחת מהקבוצות המאופיינות הנ"ל, מתחלקת לשני זרמים הגובלים בהשקפה המקבילה להם, והם מכילים מנעד רחב של רמות הקפדה שונות בהלכה ובשמירת תורה ומצוות מחד, ומאידך הגדרות אישיות-עצמאיות שונות בתחום חינוך, תרבות ועוד, להן ניתן משקל מתאים במדגם המייצג.

 

תחום הגילאים- 18 ומעלה, כאשר כל קבוצת גיל מיוצגת עפ"י משקלה באוכלוסייה הדתית לאומית, כלומר עם דגש קל לגיל הצעיר, ביחס לאוכלוסיה הכללית.

 טעות הדגימה לאומדנים השונים היא 4.4 אחוז.