מדוע המגזר הדתי מורכב?

ולמה צריך "מומחים" עבורו?

טוב נו, לא נראה לנו שמישהו באמת חושב שניתן לאסוף קבוצה של דתיים ולהניח שהם מייצגים את כלל המגזר הדתי. ובכל זאת, מהן הסיבות המביאות לידי אותה מורכבות?

כמה סיבות עיקריות:

 • גבולות מטושטשים של המגזר ומיהו דתי לאומי
  נוצרו שוליים רחבים למדי משני צידי המגזרים, בעיקר בתחום האפור שבין ההגדרה "דתי" ל"מסורתי" ובין "דתי" ל- "חרדי". הגדרות ההשקפה ומידת הדתיות מורכבות מאוד מבחינה דתית, התנהגותית וחברתית.
 • קושי בהרכבת מדגם מייצג של המגזר הדתי
  המגזר הדתי לאומי בעל מספר תתי זרמים השונים זה מזה במספר היבטים, וכך גם המגזר החרדי- מה משקלן של הקבוצות השונות במגזרים, וכמה נכניס למדגם מכל אחת?
 • בעייתיות בהגדרה עצמית בחלוקה לזרמים
  כיצד ניתן לאפיין ולסווג את הזרמים השונים בתוך המגזר? האם מי שהגדיר עצמו כציוני דתי ליברלי הוא בהכרח אינו תורני? ואולי הוא שייך בהתנהגותו ובאופיו לציונות הדתית הקלאסית? האם המגדיר עצמו כחרדי ליטאי, אינו שייך כלל לזרם חסידי אחר במשפחתו הקרובה או בהליכות חייו?
 • גיוון האוכלוסייה הדתית
  האוכלוסייה הדתית בישראל הטרוגנית מאוד, ולסקר מקצועי, אמין ומדויק במגזר הדתי, דרוש איסוף משיבים מכל הגוונים הקיימים, וכל גוון כזה חייב להיות מיוצג ביחד ולחוד בכל הגילאים, משני המינים, ומכל רחבי הארץ. ההטרוגניות כה גדולה, שכל זרם במגזר הדתי מתפצל לכמה תתי זרמים, ולכל אחד מהם יש במשותף לא מעט עם תתי זרמים אחרים, לפעמים בנושא מסוים ולעתים רבות בנושאים רבים!

המלאכה מורכבת. מאוד.

והחשוב ביותר, כל המורכבות הזו, בחלקה הגדול אינה גלויה לצופה מבחוץ, ובוודאי גם לזה שלא צופה כלל. בכל שלב משלבי המחקר, אפשר לרסק את תוצאותיו בגלל טעות קטנה במידע, שהוביל לניסוח שגוי, לאיסוף לא נכון, ועוד.

בסופו של דבר, מאחורי הקלעים, מתייעצים איתנו מכל מכוני המחקר והסקרים בכל הקשור למגזר הדתי, כשיש להם צורך. בינתיים, הלקוח שלהם מקבל מוצר בתיווך. חבל.

פנו למומחים למגזר הדתי באופן ישיר.

נשמח לייעץ ולעזור.

אחת מהתשובות של מכון סקרים מהגדולים והידועים בארץ, אשר ניתנה כמענה לבקשתנו לערוך סקר בקרב המגזר הדתי לאומי בהתחשבות במגוון הזרמים הקיימים בתוכו.
אחת מהתשובות של מכון סקרים מהגדולים והידועים בארץ, אשר ניתנה כמענה לבקשתנו לערוך סקר בקרב המגזר הדתי לאומי בהתחשבות במגוון הזרמים הקיימים בתוכו.
לכל אדם יש השקפה שונה ובחלוקה למספר נושאים. מאפיין זה מתעצם כשמדובר על החברה הדתית.
לכל אדם יש השקפה שונה ובחלוקה למספר נושאים. מאפיין זה מתעצם כשמדובר על החברה הדתית.
הספר
הספר "מגדיר דוסים"- מדריך לחברה הדתית בישראל, משה קקון. מומלץ להזמינו כדי להבין מושגי יסוד בחברה הדתית, יחד עם טעם הומוריסטי