המגזר הדתי לאומי

מגזר בעל מאפיינים ייחודיים

במכון מסקר חיים ונושמים את המגזר הדתי לאומי, על כל גווניו והיבטיו, צורכים את אמצעי התקשורת הפנימיים שלו, את הדיונים בפורומים השונים, את הכנסים בנושאים המעסיקים אותו, מחוברים לקהילות בערים וביישובים ברחבי הארץ, וחיים בתוכו.


בידי מכון מסקר, מאגר משיבים איכותי מאוד של 4,000 איש ואישה, מכל רחבי הארץ ומכל גווני האוכלוסייה הדתית לאומית. מאגר זה הורכב צעד אחרי צעד, בסבלנות, בעדינות ובהתחשבות במורכבות העצומה של האוכלוסייה הדתית בישראל.

במאגר זה קיימים מגוון אוכלוסיות מיוחדות, כגון: בעלי עסקים, אנשי הוראה, נערים בגילאי תיכון, בנות צעירות, פנסיונרים, אנשי גרעינים תורניים שונים, ועוד. מתוך המאגר אנו מרכיבים את המדגם המייצג המדויק ביותר שניתן להגיע אליו ובמלאכה מורכבת של ממש.

קראו עוד על שיטת בניית מאגר המשיבים האיכותי שלנו.


מידע בסיסי והכרחי:

המגזר הדתי לאומי הוא מגזר ייחודי בישראל הרואה ערך מרכזי במסורת היהודית ושמירת ההלכה מחד, ובהשתלבות בכל תחומי החיים במדינת ישראל מתוך תפישה ציונית, מאידך.

בכך הוא נבדל מהמגזר החרדי שבהכללה נמנע מהשתלבות בכל תחום במדינה ואינו מגדיר עצמו כציוני, ונבדל מהמגזר הכללי שבהכללה אינו רואה את ההלכה היהודית כערך מרכזי בחייו, על כל ההשלכות מכך.

שמות נרדפים למגזר זה הם: ציונות דתית, הסרוגים, הכיפות הסרוגות.


קצת מספרים:

הדתיים לאומיים מונים כיום בישראל כ-800 אלף איש, המרכיבים כ-12% מהאוכלוסייה היהודית בישראל, וכ-9% מכלל האוכלוסייה בישראל.

ההבדלים בכמות המדויקת נובעים מעצם ההגדרה המורכבת "דתי-לאומי" - אשר גורמת להיווצרות שוליים רחבים ומטושטשים משני צידי המגזר, בעיקר בתחום האפור שבין דתי למסורתי.

המגזר הדתי לאומי מורכב מכמה תתי מגזרים השונים בהשקפתם הדתית ובגישתם כלפי ואל מול ההלכה, וכתוצאה מכך גם כלפי סוגיות רבות - המדינה, הדמוקרטיה, הציבור החילוני, עולם האקדמיה, העיסוק בחול ועוד.

הזרמים המרכזיים הם הציונות הדתית הקלאסית המרכיבה כ- 35% ממגזר זה, הציונות הדתית התורנית והליברלית המכילות כ- 25% מהמגזר כל אחת, והשאר המרכיבים יחד כמה זרמים הגובלים זה בזה.

שיעור הילודה הממוצע במגזר הדתי לאומי עומד על 4.2 ילדים לאישה, מגמה הנשמרת בשנים האחרונות (לעומת כמעט 7 לאשה החרדית, ועד 3 לנשים יהודיות שאינן דתיות).

שיעור ההכנסה הממוצעת במשפחה הדתית לאומית משתנה בהתאם לזרמים השונים המרכיבים את המגזר, לעתים מעל הממוצע ולעתים תחתיו, אך בממוצע של כלל המגזר, רמת ההכנסה היא כרמת ההכנסה הממוצעת במשק של כלל הציבור היהודי בישראל (כ-13 אלף ₪).


הנתונים המלאים על המגזר הדתי לאומי


מהי המורכבות? מדוע דרוש מומחה למגזר הדתי?


מה כדאי לדעת לפני הזמנת סקר?