המגזר הדתי לאומי

מגזר בעל מאפיינים ייחודיים


במכון מסקר חיים ונושמים את המגזר הדתי לאומי, על כל גווניו והיבטיו, צורכים את אמצעי התקשורת הפנימיים שלו, את הדיונים בפורומים השונים, את הכנסים בנושאים המעסיקים אותו, מחוברים לקהילות בערים וביישובים ברחבי הארץ, וחיים בתוכו.


בידי מכון מסקר, מאגר משיבים איכותי מאוד של כ- 4,500 איש ואישה, מכל רחבי הארץ ומכל גווני האוכלוסייה הדתית לאומית. מאגר זה הורכב צעד אחרי צעד, בסבלנות, בעדינות ובהתחשבות במורכבות העצומה של האוכלוסייה הדתית בישראל.

במאגר זה קיימים מגוון אוכלוסיות מיוחדות, כגון: בעלי עסקים, אנשי הוראה, נערים בגילאי תיכון, בנות צעירות, פנסיונרים, אנשי גרעינים תורניים שונים, ועוד. מתוך המאגר אנו מרכיבים את המדגם המייצג המדויק ביותר שניתן להגיע אליו ובמלאכה מורכבת של ממש.

קראו עוד על שיטת בניית מאגר המשיבים האיכותי שלנו.


מידע בסיסי והכרחי:

המגזר הדתי לאומי הוא מגזר ייחודי בישראל הרואה ערך מרכזי במסורת היהודית ושמירת ההלכה מחד, ובהשתלבות בכל תחומי החיים במדינת ישראל מתוך תפישה ציונית, מאידך.

בכך הוא נבדל מהמגזר החרדי שבהכללה נמנע מהשתלבות בכל תחום במדינה ואינו מגדיר עצמו כציוני, ונבדל מהמגזר הכללי שבהכללה אינו רואה את ההלכה היהודית כערך מרכזי בחייו, על כל ההשלכות מכך.

שמות נרדפים למגזר זה הם: ציונות דתית, הסרוגים, הכיפות הסרוגות.


קצת מספרים:

הדתיים לאומיים מונים כיום בישראל כ-800 אלף איש, המרכיבים כ-12% מהאוכלוסייה היהודית בישראל, וכ-9% מכלל האוכלוסייה בישראל.

ההבדלים בכמות המדויקת נובעים מעצם ההגדרה המורכבת "דתי-לאומי" - אשר גורמת להיווצרות שוליים רחבים ומטושטשים משני צידי המגזר, בעיקר בתחום האפור שבין דתי למסורתי.

המגזר הדתי לאומי מורכב מכמה תתי מגזרים השונים בהשקפתם הדתית ובגישתם כלפי ואל מול ההלכה, וכתוצאה מכך גם כלפי סוגיות רבות - המדינה, הדמוקרטיה, הציבור החילוני, עולם האקדמיה, העיסוק בחול ועוד.

הזרמים המרכזיים הם הציונות הדתית הקלאסית המרכיבה כ- 35% ממגזר זה, הציונות הדתית התורנית והליברלית המכילות כ- 25% מהמגזר כל אחת, והשאר המרכיבים יחד כמה זרמים הגובלים זה בזה.

שיעור הילודה הממוצע במגזר הדתי לאומי עומד על 4.2 ילדים לאישה, מגמה הנשמרת בשנים האחרונות (לעומת כמעט 7 לאשה החרדית, ועד 3 לנשים יהודיות שאינן דתיות).

שיעור ההכנסה הממוצעת במשפחה הדתית לאומית משתנה בהתאם לזרמים השונים המרכיבים את המגזר, לעתים מעל הממוצע ולעתים תחתיו, אך בממוצע של כלל המגזר, רמת ההכנסה היא כרמת ההכנסה הממוצעת במשק של כלל הציבור היהודי בישראל (כ-13 אלף ₪).


סקר במגזר הדתי דורש התייחסות לכל מרכיביו, בתוך המגזר פנימה. סקר שאינו מתחשב במאפיינים השונים של המגזר, אינו יכול להרכיב מדגם מייצג אמין.

דוגמאות למאפיינים בסיסיים מהותיים במגזר הדתי

איזורי מגורים של דתיים

המגזר הדתי אינו מרוכז ביישובים וערים המכילים רק דתיים, אלא אוכלוסייה מגוונת. בנוסף, אין כמעט מקום בארץ בו לא מתגוררת אוכלוסייה דתית כלשהי, לה בוודאי יש אפיון מיוחד מהשאר. לכן יש הכרח לייצג במאגר המשיבים את הדתיים השונים מכל חלקי הארץ ובדגש על כל צורות היישוב- עיר גדולה במרכז, עיר גדולה בצפון/דרום, יישוב מרוחק, קיבוץ דתי, יישובי יהודה ושומרון ועוד.

גילאים

במגזר הדתי בכלל, ישנה מגמת ילודה מוגברת מהאוכלוסייה הכללית, העומדת לרוב על ממוצע של 4 ילדים לאישה הדתית (לעומת פחות מ-3 בקרב חילונים), כאשר נתון זה משתנה בין הזרמים השונים בתוך המגזר הדתי. עובדה זו משפיעה על היחס של כמות הצעירים הנדרשים למאגר המשיבים, כאשר ישנו משקל גדול יותר של צעירים דתיים במדגם המייצג של המגזר הדתי.

מאפיין מתקדם:

השקפה

כמו המגזר החרדי, גם המגזר הדתי לאומי, הקרוי לפעמים "הכיפות הסרוגות", "הסרוגים", "הציונות הדתית" וכו', בנוי מכמה זרמים והשקפות שונות, הנבדלות לעתים באופן משמעותי בדעותיהן בנושאים שונים. דתיים ודתיות מהשקפות שונות, לעתים נראים ונשמעים למגזר הכללי זהות לחלוטין, אך ישנם נושאים שהם חלוקים עליהם מיסודם. אזורי המגורים של ההשקפות השונות מורכבים, ואינם חד משמעיים, אף כי ישנם אזורים מובהקים של זרם כזה או אחר במגזר הדתי לאומי. ישנם נתונים נוספים בהם הזרמים שונים זה מזה- בד"כ מספר ילדים במשפחה, סוג מוסדות החינוך, אזורי מגורים מסוימים, מצב כלכלי, עמדה פוליטית,דתית, חברתית ועוד.


נתונים אלה ועוד, אינם רק עניין של איסוף מאומץ של כל המשיבים המגוונים, אלא גם של נוסחה למדגם מייצג של כל זרם, וסיווגם באופן מקצועי. הרבה פעמים, אינה דומה הגדרה עצמית של משיב להתנהגותו בפועל. מה גם שכיצד נדע מהו משקלו של כל זרם פנימי במגזר הדתי לאומי?!

לכן, לאחר איסוף אינטנסיבי של דתיים ודתיות מכל הארץ ומכל הגוונים והגילאים, פיתחנו נוסחה מיוחדת המסווגת את המשיבים והמשיבות לתתי זרמים באופן מקצועי, ואת המדגם המייצג המורכב על בסיס מחקרים אקדמיים בתחום, מתוך הכרה אישית של המגזר הדתי מתוכו, ולא כמחקר חיצוני.

אמינות ודיוק של דעת הקהל הדתי המגוון מכל חלקי הארץ, זוהי ההתמחות של מכון מסקר.


הנתונים המלאים על המגזר הדתי לאומי


מהי המורכבות? מדוע דרוש מומחה למגזר הדתי?


מה כדאי לדעת לפני הזמנת סקר?