אמינות

בשיטה הדיגטלית ישנם מספר אתגרים שיש לצלוח לפני התבססות על נתוני המשיבים, למשל כפילות, ניסיון השפעה וכו'. בעזרת כמה עזרים טכניים פשוטים אנו מנטרלים את כל המשיבים שסומנו אצלנו במערכת כלא אמינים או כחשודים. 

הרחבה על כך תינתן פרטנית לכל לקוח, על מנת לא לחשוף את השיטה.

בנוסף, אם הסקר מתבסס על מאגר המשיבים הקיים שלנו, נדרשת הקפדה על מעקב לבקרת אמינות וצמצום סטיות. 

בעולם המחקר היום מקובל לערוך יותר ויותר סקרים בשיטה האינטרנטית ורק לצורך השלמות מקומיות נדרשים סקרים טלפוניים.


על מנת לגבות את אמינות המשיבים במאגר שלנו, אנו מנהלים מעקב אמינות לכל אורך הסקרים ובכך מתמודדים עם משיבים שתשובותיהם אינן עולות בקנה אחד עם תשובות קודמות. בנוסף, אחת למספר חודשים, נערך סקר שעליו חובה לענות על מנת להמשיך להיות חלק מהמאגר, ובסקר זה אנו מאמתים את הפרטים הבסיסיים של המשיבים הרבים.

כדי לחזק את האמינות גם מצידנו, אנו מנהלים הגרלות כספיות תקופתיות, ומתגמלים מספר משיבים אשר עלו בהגרלה. ההגרלה נעשית בפיקוח רו"ח, ושמות הזוכים מתפרסמים באתר ובסקרים שלנו.