ידע מקיף ואמין


מכון מסקר מורכב מאנשי מקצוע מכל גווני האוכלוסייה, ושם דגש על ידע מקצועי אמין ומבוסס בכל הקשור לגווני האוכלוסייה היהודית בישראל. היכרות זו מביאה להתאמה מיטבית של המחקר הרצוי וליעילותו עבור הלקוח.

למה זה חשוב?

פשוט מאוד. אם הייתם רוצים לדעת פרטים על העיר באר שבע על מנת לעבור לגור בה, האם הייתם שואלים תושב רמת גן אודותיה? האם הייתם מסתפקים בידע כללי של אדם או בידע של תושב העיר שגר שם שנים רבות?

הבנתם לבד.

הבנה פנים-מגזרית של תהליכים, של מחשבה ולוגיקה, של צרכים, של תפישות, של מציאות מול הנחות, נדרשת כתנאי חובה בסיסי לביצוע סקרים במגזר מסוים, ולכן, סקרים במגזר ספציפי עורכים עם "תושבי המקום", עם מכון שבנוי מאותו המגזר, אל תתפשרו על פחות!

למשל, הידע המקצועי שלנו, מתבסס על מחקרים שנעשו ופורסמו על המגזר הדתי והחרדי, זאת לצד התייעצות עם אנשי אקדמיה המומחים בתחום. כך היה בהקמה של מכון מסקר, וכך זה נמשך עם התפתחותו.

התמחות במגזר הדתי

מתוקף היכרותנו הקרובה עם מגזר זה, אנו גם שמים את כל כובד משקלינו על הנתונים המצטברים עליו, ועל ההתפתחויות בו. החדשות המעניינות אותנו הן לא רק החדשות הארציות, אלא גם החדשות הפנים- מגזריות, וצריכת כל אמצעי המדיה הקיימים במגזר, פשוט כי אין דרך אחרת להבין את המגזר הדתי באופן מיטבי!